Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan avustukset (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa valtakunnallisesti maa- ja metsätalouden vesienhallinnan hankeavustuksista.  Maa- ja metsätalouden valuma-alueilta tuleva kuormitus on heikentää huomattavasti vesistöjen tilaa. Avustuksia myönnetään monitavoitteisiin valuma-alueiden vesitalouden hallintaan, joilla parannetaan vesien tilaa huomioiden ilmastomuutoksien aiheuttamat vaikutukset ja luonnon monimuotoisuus.

Vesienhallinnalla tarkoitetaan avustushaussa ratkaisuja, joilla vaikutetaan veden pidättämiseen, veden laatuun ja määrään valuma-alueella, uomissa, pelloilla ja metsissä. Vesienhallinnan keinoja ovat esimerkiksi kaksitasouomat, luonnonmukaiset padotukset, kosteikot, uomien ennallistaminen ja muut vettä valuma-alueella viivyttävät ratkaisut.

Avustuksen tavoitteena on parantaa vesien tilaa yhdistämällä maa- ja metsätalouden edut sekä vesiensuojelun ja ilmastonmuutokseen varautumisen tarpeet. Näihin tavoitteisiin pyritään edistämällä valuma-aluelähtöisten vesistökunnostusten suunnittelua ja toteutusta, ​kehittämällä maa- ja metsätalouden vesienhallinnan luonnonmukaisia ratkaisuja ja lisäämällä niiden käyttöönottoa sekä lisäämällä maa- ja metsätalouden vesienhallintaa edistävien toimijoiden yhteistyötä ja osaamista yli sektorirajojen.

Syksyn 2022 avustushaku 18.10.-30.11.2022. Vesistökunnostusten ja maa- ja metsätalouden vesienhallinnan avustushakujen yhteinen hakuinfo järjestetään 20.9.2022 klo 13.00–15.30. Ilmoittaudu tilaisuuteen.

Lisätietoja maa- ja metsätalouden avustushausta

Henri Vaarala, ympäristöasiantuntija, p. 0295 037 089, [email protected]

Essi Hillgren, ympäristöasiantuntija, p. 0295 022 022, [email protected]