Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Öljylämmityksen vaihtamiseen ryhdytään myöntämään nyt EU-rahaa – kaukolämmön osalta hakemusten vastaanotto päättyy

Öljylämmityksen vaihtajille tarjottavan avustuksen päätöksenteossa oli vuoden alussa lähes kahden kuukauden tauko. Kansalliset määrärahat oli sidottu myönnettyihin avustuksiin, eivätkä Euroopan unionin elpymisvälineestä tulevat määrärahat olleet vielä käytössä. Nyt avustusten myöntämistä voidaan jatkaa.

Kaukolämpö ei täytä elpymisvälineen tiukkoja ympäristövaatimuksia

Elpymisvälineen avustuksissa on sovellettava niin kutsuttua ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta (DNSH, Do No Significant Harm), minkä vuoksi Euroopan unionin elpymisvälineen määrärahoja ei voida myöntää kotitalouksille, jotka vaihtavat öljylämmityksen kaukolämpöön. Kaukolämpöhankkeet eivät täytä elpymisvälineen ehtoja, koska kaukolämmön tuotannossa voidaan ainakin ajoittain käyttää fossiilisia polttoaineita. Tulleisiin kaukolämpöhakemuksiin pyritään myöntämään kansallista rahaa.

Suosittua avustusta hakenut jo 19 000 kotitaloutta

Avustushakemusten käsittelyaika on suuresta hakemusmäärästä ja määrärahojen ajoittaisesta loppumisesta johtuen tällä hetkellä noin 12 kuukautta. Hakemuksia on kuitenkin esikäsitelty tauon aikana, joten päätösten tekeminen etenee ripeästi nyt kun uudet määrärahat vapautuvat käyttöön. Pirkanmaan ELY-keskus käsittelee koko maan avustushakemukset.

ELY-keskuksen avustusta on hakenut tähän mennessä yli 19 000 pientalon omistajaa. Avustusta on myönnetty noin 9 400 suomalaiselle kotitaloudelle, joista yli 7 000 on jo toteuttanut remontin ja saanut maksun. Ajantasainen hakemus- ja käsittelytilanne on nähtävillä ELY-keskuksen avustussivuilla.

Lue lisää