Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Eläinpalkkioiden tukijärjestelmä on muuttunut

EU:n eläinpalkkioiden tukiehdot ovat muuttuneet vuonna 2022. Maaliskuussa tuenhakijalla on vielä aikaa tarkistaa, että yksilöeläinten tiedot ovat eläinrekisterissä oikein ennen tuenmääräytymisjakson alkua.

​​​Eläinpalkkiot koskevat nautoja, lampaita ja vuohia. Nämä eläimet ovat eläinrekistereissä yksilöinä, ja eläinpalkkiot määräytyvät mm. rekisteristä poimittavien tietojen mukaisesti. Palkkioihin vaikuttavia tietoja ovat esimerkiksi rotu, käyttötapa tai sukupuoli.

Tarvittavat muutokset eläinten rekisteritietoihin tulee tehdä 30.3.2022 mennessä. Tätä seuraavana päivänä eli viitepäivänä, 31.3., eläinten tiedot tulee olla ajan tasalla, jotta palkkioon oikeutetut eläimet kirjautuvat palkkioeläimiksi. Varsinainen tuen määräytymisjakso alkaa 1.4. ja päättyy vuoden loppuun. Tästä poikkeuksena ovat teuraspalkkiot, joiden tuen määräytymisjakso on koko kalenterivuosi.

Sonnien ja härkien osalta vuonna 2022 käyttöön tulee tilallapitoaika. Tukiehdot täyttävän sonnin tai härän pitää olla tuenhakijan hallinnassa vähintään 30 päivää yhtäjaksoisesti 1.4. ja 31.12.2022 välisenä aikana.

Satakunnan ELY-keskuksen maaseutuyksikön tarkastajat käyvät videolla läpi tärkeimmät muistettavat asiat.

​​​​​​