Uutiset 2021

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Tule mukaan kehittämään Lapin talvipyöräilyä - vastaa kyselyyn 17.3. mennessä (Lappi)

Liikkumiskyselyiden mukaan pyöräily vähenee talvisin, ja usein syynä tähän on asukkaiden mukaan talvikunnossapidon taso. Lapissa on käynnistynyt hanke, jolla tähdätään talvipyöräilyn edistämiseen. Edistämistyö aloitetaan pilottikohteiksi alkaneista Tornion, Kemin ja Rovaniemen kaupungeista, Sodankylän kunnasta sekä niiden välisestä yhteistyöstä Lapin ELY-keskuksen ja Traficomin kanssa.

Hankkeessa tutustutaan pilottikohteiden urakkasopimuksiin ja aurausreitteihin, järjestetään sähköinen asukaskysely, käydään maastokäynnillä väylien kunnossapitäjien kanssa ja käynnistetään ns. pyöräilyagenttitoiminta. Tämä tarkoittaa sitä, että vapaaehtoisiksi ilmoittautuneet pyöräilyagentit tarkkailevat säännöllisesti pilottikunnissa tärkeimpiä pyöräilyreittejä ja raportoivat väylien kunnosta, esim. liukkaudesta, sohjosta ja lumesta.

Talvipyöräilyn edistämistä varten on avattu kaikille avoin kysely, jonka tavoitteena on kerätä näkemyksiä talvipyöräilyyn motivoivista keinoista, kartoittaa liikkumisympäristön nykytilaa sekä siinä esiintyviä ongelmakohtia. Kyselyssä voi antaa kartalle kohdistettua palautetta, jossa voi nostaa esille kunnossapidon kannalta erilaisia kehitettäviä kohteita/reittejä. Lisäksi palautetta voi antaa reiteistä/kohteista, joissa on jo nykyisellään toimivia ratkaisuja. Kysely on auki 17.3. saakka.

Kyselyyn pääset vastaamaan tästä linkistä.