Uutiset 2021

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Elpymisvaroista tukea työympäristöön ja eläinten hyvinvointiin (Kaakkois-Suomi)

Ei tarvitse kauan miettiä, mikä on elimäkeläisen maatilan uusin investointi. Oranssi apevaunu erottuu pihalta aikuisen silmiin heti, ja selvää kiinnostusta sitä kohtaan osoittaa myös perheen pienin, vasta renkaan mittainen Aino, 2 v. Uudella investoinnilla edistetään karjan terveyttä ja parannetaan työoloja.

Pieni lapsi seisoo apevaunun renkaan vieressä.

Aino Sajomaa, 2 vuotta, valitsee pihalta kiinnostavimman kohteen – oranssin apevaunun.

Juha Sajomaa tarttui elpymisvarojen mahdollisuuksiin ensimmäisten joukossa. EU:n lisärahoituksen kohdentaminen maatilojen investointeihin oli noteerattu jo kesällä. Tilan kalusto vaati luonnollisesti päivittämistä ja seuraavana vuorossa oli entistä toimivampi apevaunu. Hakemus laitettiin sisään elokuussa, ja muutama kuukausi myöhemmin uusi työväline odotti pihalla ensikäyttöään. Laiteinvestointiin saatu tuki oli 30 prosenttia, ja se on Sajomaan mielestä hyvä.

– Kalliimmassa investoinnissa se on jo tuntuva etu. Ja ennen kaikkea tärkeintä näissä tuissa on, että kaikki varat tulisi käytettyä, Sajomaa toteaa.    

Tällä lypsykarjatilalla vietetään kolmen vuoden päästä 110-vuotisjuhlia. Alun perin Jääskestä lähtöisin oleva tila haluaa panostaa eläinten hyvinvointiin, ja nyt hankittu apevaunu parantaa rehun laatua ja helpottaa ruokintaprosessia. Rehuanalyysin jälkeen apevaunun avulla voidaan sekoittaa useamman eri korjuukerran rehuja keskenään, ja näin saadaan eläimille tasalaatuista seosta käyttöön ympäri vuoden. Se edistää luonnollisesti karjan terveyttä, mikä edelleen lisää tuotosta ja parantaa kannattavuutta. Uusi apevaunu tuo helpotusta myös fyysiseen työhön, sillä nyt navetan raskain työvaihe helpottuu oleellisesti. Seko Samurai -vaunu mahdollistaa sen, että lastauksen voi tehdä turvallisesti maanpinnalta. Merkin valintaa puolsi lisäksi vaunun pieni tehontarve, joten nykyinen traktori riittää eikä tarvitse hankkia uutta sitä varten.  

Oranssi apevaunu traktorin perässä.

Uusi apevaunu edistää karjan terveyttä ja helpottaa navetan raskainta työvaihetta.

Tuenhaku ELY-keskuksesta sujui hyvin niin kuin ennenkin, mutta erityisen kiitoksen Sajomaa lähettää maatilarahoituksen asiantuntijalle Henna Aaprolle:  

– Elokuu oli tuttuun tapaan kiireistä aikaa, enkä ehtinyt sähköpostia säännöllisesti katsoa. Siksi hieno ele Hennalta, että soitti puhelimella perään ja kiirehti täydennysten kanssa, jotta hanke saatiin ensimmäiseen valintajaksoon mukaan.

Maatiloille myönnetään elpymisvaroista tukea myös aurinkopaneeleihin, jotka yleistyvät kovaa vauhtia. Se on ollut mietinnässä Sajomaallakin. Alustavaa kartoitusta on jo tehty ja ammattilaisen näkemys toi lisäpontta suunnitteluun.  

– Tilan katot ovat kuulemma suunnaltaan optimaaliset aurinkoenergian talteenottoon, joten eiköhän se ole seuraava investointi tällä tilalla, pohtii Juha Sajomaa.   

Perhe seisoo maatilan pihalla oranssin apevaunun vieressä.

Sajomaan tilalla mietitään seuraavaksi investointia aurinkoenergiaan.

Teksti ja kuvat: Marjukka Hermonen, asiantuntija

Elpymisvaroilla tuetaan maatilojen panostusta ympäristöön ja eläinten hyvinvointiin

Rahoitusta voi saada työympäristöä, tuotantohygieniaa, eläinten hyvinvointia tai ympäristön tilaa edistäviin investointeihin sekä energiantuotannossa tarvittaviin rakentamisinvestointeihin siltä osin kuin energia käytetään maatalouden tuotantotoiminnassa.

Tuettavia investointeja voivat olla esimerkiksi energiaan liittyvät investoinnit kuten aurinkopaneelien hankinta, hakelämpökeskuksen rakentaminen, led-valaisimien hankinta ja maataloudessa käytettävän biokaasun tuotantolaitoksen rakentaminen. Eläinten hyvinvointia parantavia investointeja ovat esimerkiksi ilmanvaihdon parantaminen ja parsimatot. Rahoitusta saa myös esimerkiksi lannan käsittelyyn liittyviin investointeihin kuten lantaloiden kattamiseen.

Tuen määrä määräytyy investointikohteen mukaan. Ympäristön tilaa tai eläinten hyvinvointia parantavaan maatalousinvestointiin voi saada 30‒35 prosentin tuen ja energiantuotannon investointiin 40 prosentin tuen. Maataloudessa käytettävän biokaasun tuotantoinvestointiin tuki voi olla jopa 50 prosenttia.

Neuvo2020-palvelusta voi hakea tukea energiasuunnitelman tekoon, jos halua maatilalle kattavan arvion energiaa säästävistä keinoista. Neuvojien työtä tuetaan maaseuturahastosta, joten neuvojan työstä jää maksettavaksi vain arvonlisäveron osuus.

Maatilojen elpymisvaroja haetaan HYRRÄ-palvelun kautta ja hakemukset ratkaistaan valintajaksoittain. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa seuraava valintajakso päättyy 15.1.2022 ja sitä seuraava 15.3.2022.

Tarkemmat tiedot tuesta:
Maatalousinvestoinnit: Nyt kannattaa päivittää maatilan energiavalinnat (maaseutu.fi)

Yhteyshenkilö Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa:
Henna Aapro, p. 0295 029 036, [email protected]