Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

​​​​​​​Verkostomainen ELO-työ hioutuu timantiksi Kaakkois-Suomessa (Kaakkois-Suomi)


ELO-verkoston henkilöitä yhteiskuvassa.
Verkostossa on voimaa! Marraskuussa 2019 pidettiin Ohjauksen ajankohtaispäivät Kouvolassa. Kuvassa vasemmalta oikealle: Team Finland-koordinaattori Juha Linden, Kaakkois-Suomen ELY-keskus; projektipäällikkö Sami Teittinen, Aikuiskoulutuskeskus Taitaja; kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus; projektipäällikkö Yrjö Myllylä, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu; rehtori Leena Kaivola, Aikuiskoulutuskeskus Taitaja ja vararehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen, Urheilupuiston koulu, Kouvola. Kuva: Minna Niukkanen.​​​​​​​

Aktiivinen Kaakkois-Suomen uusi ELO-strategiatyö alkoi marraskuussa 2020, jolloin Kaakkois-Suomen ELY-keskus järjesti kolme YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDEN Teams-strategiatyöpajaa, joihin on osallistunut Kaakkois-Suomen ELO-verkostot ja sen yhteistyöverkostot Luovat, Ennakointi, Yrittäjyys, Kotoutuminen, ESR/EAKR sekä kansalliset hankeverkostot. Strategiaprosessissa on vahva liittymäpinta aluekehittämiseen eli maakuntaohjelmiin, selviytymissuunnitelmiin ja uusin ajatteluun tulevaisuustyössä.

Vuorovaikutuksellinen Kaakkois-Suomen ELO-TULOSWEBINAARI 9.12.2020​​​​​

80 henkilöä osallistui 9.12.2020 KASELO TULOS-webinaariin, missä esiteltiin toimenpiteiden painopisteitä ja tuloksellista toimintaa sekä uuden elostrategian painopisteitä.

– Kaakkois-Suomen ELO-verkostoon kuuluu 37 organisaatiota ja lisäksi on huomioitava, että kyseessä on verkostojen verkosto. Kullakin verkosto-organisaatiolla on omat verkostonsa, selventää kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.

ELO-työpajoissa TEM ja OKM ovat pitäneet ohjaavat esitykset sekä osoittaneet valtakunnallisen suunnan myötä suuntaa myös aluetyöhön. Kaakkois-Suomen ELO-strategian 2021–2027 tavoitteena on yhteistyön tiivistäminen ja toimintojen yhteensovittaminen palvelujen saatavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi.

– Varmistamme verkoston voimin hyvinvointia, osallisuutta, osaavaa työvoimaa, työllisyyttä ja yrittäjyyttä Kaakkois-Suomeen, tiivisti Ritva Kaikkonen, joka haluaa osoittaa kiitoksensa osallistuneille tahoille. 

Kaakkois-Suomen 7 vuoden ELO-toiminta on tuloksellista ja vaikuttavaa

Dosentti Raimo Vuorinen Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitokselta  on antanut palautetta ja kommentoinut Kaakkois-Suomen ELO-toimintaa ja uuden ELO-strategian alustavia painopisteitä: ”Keväällä 2020 julkaistun EU:n jäsenmaiden ohjauksen järjestämistä koskevan tutkimuksen mukaan on eduksi, jos kansalliset linjaukset voidaan yhdistää laajempiin kansallisiin koulutusta ja työelämää koskeviin strategioihin. Joulukuun alussa esitetyillä kansallisilla elinikäisen ohjauksen strategisilla painopisteillä ja toimenpide-ehdotuksilla on kiinteät liittymispinnat tämänhetkisen hallitusohjelman keskeisiin tavoitteisiin. Myös Kaakkois-Suomi on nyt päättyvällä strategiakaudella tarkastellut monialaista ohjausta osana maakunnan elinkeinoelämän ja elinvoimaisuuden kehittämistä. Tätä kautta myös tulevaa strategiaa on mahdollista edistää jo olemassa olevan vahvan verkostoyhteistyön pohjalle.  Verkoston keskinäisessä dialogissa sovitut painopisteet konkretisoivat hyvin valtakunnallisia linjauksia ja ottavat huomioon myös alueelliset tavoitteet, vahvuudet ja toimintaedellytykset.”

ELO-toiminta on jatkuvaa työtä ja konkreettisia ohjaustoimenpiteitä: yksilöohjausta, ryhmäohjausta, strategista kumppanuusverkostoyhteistyötä, sekä vaikuttavuustyöpajoja. Ohjaus-webinaareissa on jaettu ohjauksen hyviä käytäntöjä ja ennakointitietoa. Kaakkois-Suomen ELO-verkosto on osallistunut myös aktiivisesti valtakunnalliseen ELO-toimintaan.

Ritva Kaikkonen painottaa, että parhaimmillaan elävä strategia on jatkuva dialogiprosessi.

​​​​​​​– Timantti hioutuu entistä täydellisemmäksi paineen alla näin korona-epidemian aikanakin. Ohjauspalvelujen kokonaisuuden koordinointia ja kehittämistä toiminta-alueella viitoittavat yhteinen tahtotila ja sitoutuminen, toimivat ja strategiset yhteistyöverkostot, voimavarojen keskittäminen valikoituihin teemoihin ja ohjausosaamisen kehittäminen.

Kaakkois-Suomen ELO-verkostot ovat siis tehneet systemaattista ja tavoitteellista työtä ja pystyneet liittämään elinikäisen ohjauksen kehittämistyön muuhun meneillään olevaan alueelliseen kehittämistyöhön.  Kaakkois-Suomessa jatkuva oppiminen ja kattavien sekä laadukkaiden elinikäisen ohjauksen palvelujen kehittämistyö tukee osaavan työvoiman saatavuutta. Tällä tarkoitetaan TE-palveluiden ohella tarjottavia muita jatkuvaa oppimista tukevia ohjauspalveluita. ​​​​​​​

Tästä on hyvä jatkaa timantin hiomista kohti loistavaa tulevaisuutta.

​​​​​​​Teksti: Ritva Kaikkonen

Elinikäisen ohjauksen strategian tavoitteena on edistää yksilöiden omia edellytyksiä tehdä koulutus- ja urapäätöksiä sekä varmistaa heille tarvittava tuki monikanavaisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden avulla. Kaakkois-Suomen ELO-verkostotyö on aktiivista ja kehittämisote on vahva.

Elinikäisen ohjauksen strategia TEM:n verkkosivuilla​​​​​