Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Vesistökunnostusten avustushaku käynnistyy (Pohjalaismaakunnat)

Vesiensuojeluhankkeisiin on ohjattu historiallisen suuri panostus Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelman kautta. Ohjelman avustuksilla tuetaan erityisesti rehevien järvien ja merenlahtien sekä virtavesien tilaa parantavia vesien kunnostushankkeita, lajien säilymisen ja monimuotoisuuden kannalta tärkeitä vesien kunnostushankkeita sekä hankkeita tukevien alueellisten vesien- ja merenhoidon verkostojen toimintaa ja niiden kehittymistä.

Hanketyypistä riippuen hankkeiden arvioinnissa on eduksi, että muun muassa:

 • Toimenpiteen tarve on tunnistettu vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmissa
 • Hankkeen suunnittelu tai toteuttaminen voidaan käynnistää viivytyksettä
 • Toimenpiteillä saavutetaan merkittäviä sosiaalisia hyötyjä ja ne palvelevat mahdollisimman laajasti alueen asukkaita ja virkistyskäyttäjiä
 • Hankkeen muu rahoitus on varmistettu
 • Hankkeen tulokset ja kokemukset ovat hyödynnettävissä muissa kohteissa tai että se hyödyntää muiden hankkeiden tuloksia
 • Toteutushankkeen esitys sisältää hankkeen vaikutusten seurantasuunnitelman

Avustusten haku

Avustusta voi hakea esim. kunta, rekisteröitynyt yhdistys, osakaskunta, kalatalousalue, vesilain mukainen yhteisö tai muu yhteisö. Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin, hankkeen luvista perittäviin maksuihin sekä säädös- ja lupavelvoitteiden täyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Avustuksen suuruus on pääsääntöisesti enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustusta haetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta ja avustushakemukset suositellaan täytettäväksi ensisijaisesti sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelun kautta. Hakuohjeet ja -lomakkeet ovat ELY-keskuksen verkkopalvelussa:

Hakuaika

Vuonna 2021 myönnettävien avustusten hakuaika on 15.10. – 30.11.2020.

Tietoisku vesiensuojelun tehostamisohjelmasta Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla

Aika: tiistai 3.11.2020, klo 13-15
​​​​​​​Paikka: Tilaisuus toteutetaan virtuaalisesti Microsoft Teams -palvelun avulla. Linkki tilaisuuteen:

Ohjelma:

• Vesiensuojelun tehostamisohjelman yleisesittely
• Käytännön hakuvinkkejä ja haun aikataulu
• Paikallisia esimerkkejä vesien kunnostamisesta ja kunnostamistarpeista
• Tarinakartan esittely
• Loppukeskustelu

Pohjalaismaakuntien vesistökunnostushankkeisiin voit tutustua tämän linkin kautta:

Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja

 • Etelä-Pohjanmaa: vesienhoidon asiantuntija Hanna Välimaa, p. 0295 027 383
 • Pohjanmaa: vesitalousasiantuntija Erika Saarenpää, p. 0295 028 027
 • Keski-Pohjanmaa: vesitalousasiantuntija Marko Aalto, puh. 0295 027 971
 • Vesienhoidon asiantuntija Riku Palo, puh. 050 396 7342
 • Vesistöjen kunnostusryhmän ryhmäpäällikkö Vincent Westberg puh. 0295 027 932

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Linkit