Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Toimialaraportti: Ohjelmistoalan kasvu jatkuu, osaavan työvoiman saatavuus uhkana

Ohjelmistoalan kasvu ja kehittyminen on ollut voimakasta 2010-luvulla. Kasvu perustuu kansainvälistymiseen, teknologian nopeaan kehittymiseen sekä muiden alojen ja julkishallinnon digitalisaatioon. Toimialan yritykset kehittävät myös itse uusia innovatiivisia palveluita markkinoille. Alan kasvua uhkaa rajoittaa osaavan työvoiman saatavuus.

Alan yritysten liikevaihto on kasvanut ja vienti on kasvussa erityisesti pienissä yrityksissä. Tiedot käyvät ilmi 3.2. julkaistusta ohjelmistopalvelualan nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä käsittelevästä toimialaraportista.

Yhdessä ohjelmistoalan toimialaraportin kanssa julkaistiin pk-toimialabarometri. Toimialapalvelu on työ- ja elinkeinoministeriön johdolla toimiva asiantuntijaverkosto, jossa kootaan, analysoidaan ja välitetään tietoa liike-elämän toimintaympäristöstä yritysten ja eri toimijoiden päätöksenteon pohjaksi. Toimialapalvelu edistää ja tukee yritysten uusiutumista, arvonlisän kasvua ja kansainvälistymistä.

Lue lisää: