Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Ohjaamot vähentävät nuorten työttömyyttä (Etelä-Savo)

Ohjaamo-toiminta on matalan kynnyksen ja kynnyksettömän nuorten alle 30-vuotiaiden palvelupaikka, joka kokoaa yhteen eri alojen ammattilaisia ja organisaatioita nuorten parhaaksi. Ohjaamosta nuoret saavat maksutonta tietoa, neuvontaa, ohjausta ja tukea työhön, koulutukseen ja elämänhallintaan. Monialaista ja keskitettyä palvelua nuori saa samalla käyntikerralla saman katon alta, olipa asia mikä tahansa.

Nuoret ohjataan tehokkaasti palveluihin Ohjaamossa

Ohjaamo-toimintaa on kehitetty nuorten tarpeisiin vastaamalla, nuoria kuulemalla sekä palvelujärjestelmän siilomaisuutta purkamalla siten, että on laitettu keskeiset palvelut saman katon alle - Ohjaamoon. Ohjaamon toimintamallit ovat kustannustehokkaita ja palvelevat nuoria tehokkaasti. Tämä käy ilmi mm. Valtioneuvoston rahoittaman MONET-hankkeen (2020) kuntatason vertailuanalyysistä, jossa Ohjaamo-kuntien nuorten työttömyysasteen kehitys on merkittävästi pienempi kuin niissä kunnissa, joissa ei ole Ohjaamo-toimintaa. Analyysin mukaan tämä johtuu siitä, että Ohjaamossa nuoret ohjautuvat nopeammin ja tehokkaammin eri palveluihin. Paikallisista tarpeista ja monialaisesta verkostoyhteistyöstä koottu monialainen yhteistyö on kustannustehokas ja nuorten kannalta järkevä malli tuottaa palveluja.

Työllisyyden kuntakokeilut ja Ohjaamot Mikkelissä ja Savonlinnassa

Ensi vuonna maaliskuussa alkaa myös työllisyyden kuntakokeilu, jossa on yli neljäkymmentä Ohjaamoa eri paikkakunnilta mukana. Verkostopalavereissa Ohjaamoista, jotka ovat kuntakokeilussa mukana, on tänä syksynä kantautunut huolestunutta puhetta kuntakokeiluista. Mikä Ohjaamon rooli on tulevaisuudessa? Ollaanko nyt hajauttamassa monien vuosien aikana kehitettyä nuorisotakuun lippulaivaa Ohjaamo-konseptia? Säilyykö kustannustehokas monialainen matalan kynnyksen palvelumalli tulevaisuudessakin? Jos Ohjaamo-toiminta ollaan liittämässä osaksi työllisyydenhoitoa, onko palvelukin jatkossa vain pelkkää työllisyydenhoitoa? Romutetaanko hyväksi koettu ja hyviä tuloksia antava tehokas verkostoyhteistyö?  

Etelä-Savossa on kaksi eri kuntakokeilukuntaa: Mikkeli ja Savonlinna. Mikkelissä on tämän vuoden aikana rakennettu yhteistä ymmärrystä nuorten palveluista ja todettu, että Ohjaamo on toimiva palvelumalli ja sitä ei ole syytä heikentää. Sen sijaan meillä on yhteinen tahtotila vahvistaa Ohjaamon toimintaa tulevan kuntakokeilun kautta. Kehitettävää toki vielä on mm. asiakasohjausprosesseissa ja toimenkuvien selkeytyksessä esim. kuntakokeilun omavalmentajamallin ja etsivän nuorisotyön tehtävissä, jotta ei tehtäisi päällekkäistä työtä. Näihin tarvitaankin pian ratkaisuja, jotta nuori osataan ohjata oikeaan palveluun oikea-aikaisesti, kun kuntakokeilu alkaa.

Savonlinnan kuntakokeilussa nuorten palvelut tarjotaan nuorten Ohjaamossa. Savonlinnan koko kuntakokeilun idea rakentuu vahvasti palveluverkoston ympärille. Asiakkaalle tarjottavien palvelujen avulla pyritään poistamaan työllistymisen esteitä. Sekä TE-palveluiden että kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut ovat nuorten käytettävissä, lisäksi kaikki muut kunnan palvelut. Omavalmentaja tapaa asiakasta tarpeen mukaisesti kasvokkain ja toimii valmentajana ja tukihenkilönä. Kuntakokeilussa tärkeässä roolissa on työllistymissuunnitelma, johon kirjataan kaikki asiakkaan tarvitsemat palvelut ja suunnitelma, miten palveluja käytetään. Savonlinnan kuntakokeilun nuorten omavalmentajien työaikaa resursoidaan siten, että myös ilman ajanvarausta tapahtuva asiakkaiden tapaaminen on mahdollista.

Nuoret ansaitsevat parhaat palvelut

Toivomme, että Etelä-Savossa olisi vahva yhteinen näkemys toimivasta nuorten monialaisesta palvelumallista - Ohjaamosta, jota on kuntakokeiluissa halu vahvistaa ja jopa laajentaa toimintamallia koskemaan kaikkia työikäisiä. Ohjaamo nimittäin toimii myös rikkaana oppimisen alustana eri alojen ammattilaisille. Palveluja on kehitetty ja saatu hyviä asiakkaiden palveluarvosanoja jo vuosia, joten hyvät mallit ja opit kannattaa ottaa ja parantaa kaikenikäisten käyttöön.

Säilytetään siis Ohjaamot kynnyksettöminä, monialaisina, elinvoimaisina ja taloudellisesti kannattavana palveluna ja rakennetaan kaikki se hyvä, mitä on kuntakokeilun tiimoilta rakennettava Ohjaamojen yhteyteen. Luotetaan yhteistyöverkostojen voimaan ja rakennetaan nuorille heidän ansaitsemansa parhaat palvelut.

Lisätietoja:

Seija Laitinen, Ohjaamo Pieksämäki, 0440 882 470, seija.laitinen(at)pieksamaki.fi
Sari-Anne Ratia, Ohjaamo Olkkari Mikkeli, 050 3117 083, sari-anne.ratia(at)essote.fi
Anna Tolvanen, Ohjaamo Savonlinna, 044 4174 148, anna.tolvanen(at)savonlinna.fi
Tuija Toivakainen, Etelä-Savon ELY, 0295 024 220, tuija.toivakainen(at)ely-keskus.fi