Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Loppuerä joukkomaksatuksena suoritettavasta ravitsemisalan yrittäjien toiminnan rajoittamishyvityksestä maksetaan 30.6. mennessä yhteensä 5000 yrittäjälle

KEHA-keskus käsittelee parhaillaan ripeällä tahdilla ravitsemisyritysten toiminnan rajoittamisen hyvitysten loppumaksatuksia ja loppuerät saadaan maksettua kesäkuun loppuun mennessä.

Loppumaksatus perustuu Verohallinnolta 18.6. saatuihin tietoihin. Loppusuoritus näkyy saajan tiliotteella viitteellä "MARA-hyvitys toiminnan rajoitus www.keha-keskus.fi". Summat näkyvät yritysten tileillä normaalien pankkipäivien mukaisesti. Joukkomaksatuksen ensimmäinen erä saatiin maksettua jo ennen juhannusta.

Hyvityksen ensimmäisenä maksueränä maksettu ennakko perustui laskentakaavaan, jossa säädöksen mukaisesti toiminnan rajoittamisen johdosta arvioitiin 75 %:n myynnin alenemaa ja tästä maksettiin hyvitystä 15 %.  Verohallinnolta saatujen lopullisten myyntitietojen pohjalta todellinen myynnin alenema on laskettu huhtikuun alv-ilmoitusten pohjalta, minkä perusteella lopullinen hyvitys suoritetaan. Tässä yhteydessä on havaittu, että maksatuksen piirissä on ollut lähes 600 yritystä, joille ennakkoerä on vastannut koko rajoitusajan hyvitystä, ja lisäksi n. 1200 yritystä, jotka ovat näissä poikkeuksellisissa olosuhteissakin pystyneet ylläpitämään, kehittämään tai jopa laajentamaan liiketoimintaansa niin, ettei oletettua myynnin alenemaa ole syntynyt ennakkomaksua vastaavasti.

KEHA-keskuksen maksatusjohtaja Pauliina Smolanderin mukaan tämä positiivinen huomio tietysti aiheuttaa samalla myös sen, että puhtaasti laskentakaavan perusteella maksettu ja nyt ns. ylimääräiseksi osoittautunut hyvitys on palautettava takaisin. KEHA-keskus lähettää em. yrityksille tuen palautuspyynnöt kesä-heinäkuun aikana.

Joukkomaksatuksen ulkopuolelta tulevia hakemuksia toiminnan rajoitusten hyvittämiseen on saapunut noin 700. Hakemusten käsittely on aloitettu, ja vauhdittuu, kun joukkomaksatus on kokonaan käsitelty. Tavoitteena on saada maksuun noin 150 päätöstä viikossa.

Uudelleentyöllistämisen tukihakemuksia on saapunut noin 1200. Näiden hakemusten käsittely on vauhdissa, ja tavoitteena on saada noin 200 päätöstä viikoittain maksuun.

Hakemuksia voi jättää toiminnan rajoitusten hyvittämiseen 31.8.2020 saakka, ja uudelleentyöllistämisen tukeen 31.10.2020 saakka.

Lisätietoa