Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Onko mökkijärvessäni levää? Mitä teen pihassani kasvavalle jättiputkelle? Entä miten haen avustusta vesienkunnostushankkeeseen? 

Mm. näihin yleisiin ympäristöä koskeviin kysymyksiin on vastattu maaliskuusta 2013 lähtien valtakunnallisessa Ympäristöasioiden asiakaspalveluksessa (Y-aspa). Aluksi ajatuksena oli keskittyä vesiasioihin. 

- Huomasimme kuitenkin nopeasti, että kysymysten kirjo on laaja, ja yleisemmälle neuvonnalle on kova tarve. Perustehtävänä on alusta alkaen ollut neuvonta ELY-keskusten vastuulla olevissa asioissa. Asiakashan ei välttämättä ole perillä virastojen työnjaosta, mutta me ohjaamme asiakkaan tarvittaessa toiseen virastoon, kertoo ryhmäpäällikkö Vesa-Pekka Heikkilä Y-aspan toiminnasta vastaavasta Pirkanmaan ELY-keskuksesta. 

- Kaikista chatin ja sähköpostin kautta tulevista kysymyksistä pystymme ratkaisemaan noin 80 % suoraan itse, puhelinyhteydenotoista noin 60 %. Noin 30 % yhteydenotoista välitämme ELY-keskusten ja AVIen asiantuntijoille, Heikkilä jatkaa.  

Kesä kiireisintä aikaa  

Eniten yhteydenottoja läpi vuoden tulee erilaisista vesiasioista (mm. vedenkorkeuksista, veden laadusta, ja ruoppauksesta) sekä asiointiin ja lupiin liittyvistä asioista.   

- Kesäisin asiakkaat ovat kiinnostuneita mm. vieraslajeista ja levätilanteesta, ja kesäkuukaudet ovatkin Y-aspan kiireisintä aikaa, Heikkilä kertoo. 

Yhteydenotoista valtaosa tulee puhelimella. Vuonna 2017 käyttöönotetun chat-palvelun kautta tulee nykyään noin viidesosa yhteydenotoista. Viime vuonna Y-aspa hoiti yhteensä noin 10 200 yhteydenottoa.  

Asiakkaiden yhteydenottoihin vastaa kuusi ympäristöasioiden moniosaajaa. Palvelutyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti, ja asiakkaat ovat olleet hyvin tyytyväisiä saamaansa palveluun. 

- Viime vuonna chatista asiakaspalautetta antaneista 64 % oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Puheluista asiakaspalautetta antaneista 78 % arvioi palvelua arvosanalla 9 tai 10, Heikkilä toteaa.  

Jatkuvaa toiminnan kehittämistä

Y-aspan toimintaa on kehitetty laajasti yhteistyössä ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä muiden ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen kanssa. Uusimpana palveluun on liitetty vesi.fi -sivuston teemojen neuvonta sekä neuvonnan laajentaminen kokeiluluontoisesti myös aluehallintovirastojen ympäristölupavastuualueen asioihin. Asiakkaiden yhteydenottojen lisäksi Y-aspa mm. esikäsittelee Varsinais-Suomen, Etelä-Savon ja Pirkanmaan ELY-keskusten ruoppaus- ja niittoilmoitukset sekä kehittää ELY-keskusten yhteisiä ympäristöä koskevia verkkosisältöjä. 

Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus neuvoo asiakkaita ELY-keskusten hoitamissa ympäristöasioissa sekä vastaa yleisiin ympäristöä koskeviin kysymyksiin. Asiakaspalvelukeskus opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo ymparisto.fi-verkkopalvelun käytössä ja vastaa kysymyksiin ja palautteisiin. Palvelusta vastaa Pirkanmaan ELY-keskus. 

Teksti: Mari Peltonen