Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Hakukierros haitallisten vieraslajien torjumiseksi on päättynyt

Maa- ja metsätalousministeriö haluaa tehostaa haitallisten vieraslajien torjuntaa valtakunnallisesti. Ensimmäinen avustushaku vieraslajien saamiseksi kuriin on päättynyt marraskuun lopussa. Tavoitteena on vahvistaa kuntien, kansalaisjärjestöjen ja yritysten yhteistyötä haitallisten vieraslajien torjunnassa sekä edistää toimenpiteitä, joilla hävitetään lajien esiintymiä ja estetään niiden leviämistä.

Avustusta voidaan myöntää sekä varsinaisiin torjuntatoimenpiteisiin että hankkeisiin, joilla seurataan ja varmistetaan torjunnan tuloksia. Avustusta voidaan myöntää myös vieraslajineuvontaan sekä uusiin innovointeihin torjunnoissa.

Ensimmäisellä hakukierroksella ELY-keskukseen toimitettiin 64 hakemusta, joiden haettu avustussumma oli yhteensä noin 1,8 miljoonaa euroa. Rahaa on jaossa tällä hakukierroksella 875 000 euroa. Tällä hetkellä hakemukset ovat kommentoitavana niissä ELY-keskuksissa, joista ne on lähetetty hakujärjestelmään. Sen jälkeen hankkeet pisteytetään jo etukäteen ilmoitettujen hankekriteerien mukaisesti, ja pisteiden perusteella päätetään rahoitettavat hankkeet helmi-maaliskuulla 2021. Vieraslajien torjunnan hankehaku on ns. jatkuva haku, eli se toistuu vuosittain marraskuulla ja siitä tehdään hakukuulutus vuosittain ELY-keskus.fi- sivustolla.

Hankehakemukset koskivat valtakunnallisesti Lappia lukuun ottamalla koko Suomea.

Kaikkia kansalaisia kannustetaan mukaan vieraslajien torjuntaan omilla maillaan sekä kuntia pyydetään ohjeistamaan ja huolehtimaan alueillaan jätehuollosta myös vieraskasvilajijätteiden osalta. Vieraslajien poistaminen edellyttää maanomistajan lupaa sekä on pitkäjänteistä puuhaa. Vieraslajien torjunnan kantavana sloganina onkin ”Yhdessä me teemme sen”.

Lue lisää:

Hakukierros haitallisten vieraslajien torjumiseksi on päättynyt  (ELY-keskuksen tiedote 17.12.2020, sttinfo.fi)