Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Euroopan sosiaalirahaston rahoitus haettavana 16.6. - 1.10.2020 (Pirkanmaa)

Länsi-Suomen ESR-rahoitushaku (Euroopan sosiaalirahasto) on auki 16.6.-1.10.2020. Tarkemmin tietoa mm. tietoa Pirkanmaan hakuteemoista rakennerahastot.fi-sivustolla.

Toivomme tuoreita ja konkreettisia ideoita ja hyviä ratkaisuehdotuksia kehittämistyöhön. Tervetuloa mukaan Pirkanmaan kehittämistyöhön!

Mitä hakijan on hyvä muistaa ja pohtia rakennerahastojen hankesuunnitelmaa valmistellessaan

Hyvän hankesuunnitelman rakentaminen ei ole salatiedettä, mutta työtä ja keskittymistä se poikkeuksetta vaatii. Kaiken perustana on kantava hankeidea, jolla on uutuusarvoa ja jolle on tarvetta elävässä elämässä.

Oleellista on tutustua rahoituslähteen mahdollisuuksiin ja sääntöihin, rakennerahastojen tapauksessa ohjelma-asiakirjaan. Ohjelma-asiakirjassa kuvataan, millaiseen toimintaan, kohderyhmään ja tuensaajiin rahoitus käy.

Haussa voi olla myös tarkempaa teemoitusta, mikä selviää hakuasiakirjasta. Joskus hakuteemat voivat olla ulossulkevia. Ohjelma- ja hakuasiakirjoihin tutustumisen merkitystä tuskin voi korostaa liikaa ja niitä vasten on hyvä omaa hankeideaansa peilata.

10 perusasiaa muistin tueksi hankkeen suunnitteluun

 1. Mieti hankeideasi huolella. Se on harvoin valmis yhdellä mietinnällä, yleensä yhteistyökumppaneiden ja asiaa tuntevien tahojen kanssa keskustelu parantaa ja kirkastaa ideaa. Vältä ammattislangia ja avaa termejä hakemukseesi. Testaa hankeideasi jollakulla, joka ei tunne asiaa. Jos hankeidea on ymmärrettävä hänellekin, olet selvästi oikealla tiellä.
   
 2. Tutustu hankeideaasi lähellä oleviin toimintoihin ja mahdollisiin muihin aihepiiriä koskeviin kehittämishankkeisiin. Sinun odotetaan kertovan hakemuksessasi, että tunnistat muun asian liepeillä tehdyn työn, hyödynnät jo tehtyä ja osaat sovittaa hankeideasi tähän maastoon.
   
 3. Mieti ideasi tarvitsemat yhteistyökumppanit ja heidän roolinsa joko haettavan hankerahoituksen osalta tai normaalin organisaatioroolinsa puitteissa. Kuka tekee mitä ja missä suhteessa nämä tekemiset ovat toisiinsa?
   
 4. Mitä kohderyhmiä ideasi koskee? Keitä olisivat hankkeen tuensaajat? Näihin liittyy ohjelma-asiakirjassa rajauksia, joihin tulee tutustua.
   
 5. Mihin ohjelman toimintalinjaan ja erityistavoitteeseen ideasi istuu? Muista, että vaikka arjessa prosessit harvoin ovat yksiselitteisen selkeitä, yksi hanke voi istahtaa vain yhden toimintalinjan ja sen yhden erityistavoitteen alle.
   
 6. Kehittämisrahoitusta myönnetään kehittämistoimintaan. Mieti ja perustele hakemukseesi huolella miksi ja miten hankkeesi poikkeaa organisaatiosi perustoiminnasta. Sama koskee kaikkia hankkeen yhteistyötahoja. Rahoittaja suhtautuu hyvin nihkeästi hankkeisiin, joista ei selviä, millainen lisäarvopalikka hankerahoitus olisi toiminnan kehittämiselle ja organisaation perustoiminnalle. Se, että organisaation toiminnan rahoitus on muutoinkin niukkaa, ei valitettavasti ole peruste hankerahoitukselle, vaikka pitäisikin hyvin paikkansa. Kehittämisnäkökulman perusteluun kannattaa kiinnittää huomiota ja kirkastaa tämäkin ulkopuoliselle avautuvalla tavalla.
   
 7. Mieti tarvitsemasi rahoitus oikeaan suhteeseen suunnittelemiesi toimenpiteiden ja kohderyhmän koon kanssa. Älä yli- tai alimitoita. Pohdi ja perustele hankkeesi toteutuksen tarvitsemat toimenpiteet ja hankkeen aikaraami. Piirrä hankkeen suunnitelluista toteutusvaiheista itsellesi aikajana, se auttaa myös hakemuksen täyttämisessä.
   
 8. Mieti ja kirjoita hankkeeseen, kuinka hankkeessa hyväksi osoittautunut toiminta jää elämään hankerahoituksen jälkeenkin ja kuinka muut saavat hankkeen hyvät kokemukset ja opit käyttöönsä. Yleensä hankkeessa mukana olevien organisaatioiden vahva sitouttaminen hankkeen toimintaan tukee tätä.
   
 9. Rahoittaja ja maksaja kiittävät mahdollisimman selkeistä toimenpidekokonaisuuksista, joiden toteutus on helppo hankkeen edetessä todeta ilman erillisiä tarkennuspyyntöjä. Tällöin myös organisaatiosi saa maksatukset ajallaan. Muista, että hanke tukee organisaatiosi kehittämistyötä, ja erityisesti pienet ja sekalaiset maksuerät on hyvä jättää organisaation omiksi kustannuseriksi – ei hankkeen maksatushakemuksiin.
   
 10. Vaikka hankkeesi olisi kuinka hyvä ja tarpeellinen, ulkomaailma ei siitä tiedä, ellet kerro. Mieti siis valmisteluvaiheessa myös hankkeen viestintää. Kuinka tavoitat oikeat kohderyhmät? Mitä medioita käytät? Millaisia resursseja viestintäsi tarvitsee?

Älä epäröi ottaa rahoittajaan yhteyttä hanketta valmistellessasi. Rahoittaja ei kirjoita hanketta puolestasi, mutta voit kysellä teknisiä yksityiskohtia ja varmistaa, ettet mene mäkeen perusasioissa.

Pirkanmaan ELY-keskuksen rakennerahastotoimintaa hallinnoi Keski-Suomen ELY-keskus. Rahoitusasiantuntijoiden yhteystiedot löydät www.rakennerahastot.fi-sivustolta.