Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Ensimmäinen erä hyvityksiä maksettu ravitsemisyrityksille

Ravitsemisyritysten toiminnan rajoittamista koskevan hyvityksen ensimmäinen erä on maksettu joukkomaksatuksen piirissä oleville yrityksille. ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis-ja hallintokeskus (KEHA-keskus) on suorittanut maksatukset 12.-16.6.välisenä aikana 6 556:lle ravitsemisalan yritykselle. Ennakkosuorituksia on maksettu 33 292 816 euroa.

Ennakkomaksatusten joukossa on pari sataatapausta, jotka edellyttävät vielä selvittämistä. Nämäkin on tarkoitus saada maksuun vielä juhannukseen mennessä.

Ravitsemistoiminnan hyvitys maksetaan kahdessa osassa, joista jälkimmäinensuoritetaan Verohallinnolta 18.6. saatujen tietojen pohjalta. Loppumaksatus pyritään suorittamaan kesäkuun loppuun mennessä. Se tulee olemaan suunnilleen samansuuruinen tai hieman suurempi kuin nyt maksettu ennakkoerä.

Suuri osa hyvityksistä saadaan maksettua automaattisesti joukkomaksatuksena verottajan tietoihin pohjautuen, eikä tämä vaadi yritykseltä mitään toimenpiteitä. Mikäli yritys ei kuulu joukkomaksatuksen piiriin, hyvitystä voidaan myöntää hakemuksesta KEHA-keskuksen verkkosivuilla olevan ohjeistuksen mukaisesti.

Maksatusjohtaja Pauliina Smolander kertoo, että em. hakemusten käsittely aloitetaan välittömästi joukkomaksatuksen tultua valmiiksi.Hakemuksia on saapunut 14.6. mennessä yhteensä 390 kplja haku on auki 31.8.2020 saakka.

Uudelleentyöllistämisentuen maksatus aloitettu

Uudelleentyöllistämisen tuella tuetaan ravitsemisyritysten valmiutta ja kykyä työllistää työntekijöitä koronaepidemiaa edeltäneelle tasolle. Uudelleentyöllistämisen tukea myönnetään vain hakemuksesta, tarkemmat hakuohjeet löytyvät KEHA-keskuksen verkkosivuilta.

Uudelleentyöllistämisen tuen hakemuksia on saapunut 14.6. mennessä 843. Uudelleentyöllistämisen tuen hakemusten käsittely on parhaillaan käynnissä ja maksatus on aloitettu. Hakemus on jätettävä viimeistään 31.10.2020.

Neuvontapalvelut:p. 0295 024 80, [email protected]

Lisätietoja:

maksatusjohtaja Pauliina Smolander, ELY-keskusten kehittämis-ja hallintokeskus (KEHA-keskus), [email protected]

Lisätietoa ravitsemisyritysten toiminnan rajoittamisen hyvityksestä ja uudelleentyöllistämisen tuesta KEHA-keskuksen verkkosivuilla (keha-keskus.fi)

Suuri osa ravitsemisyrityksistä saa hyvitystä toiminnan rajoittamisesta ilman hakemusta –tukea työllistämiseen voi hakea 5. kesäkuuta alkaen (TEM:n tiedote 4.6.2020, tem.fi)