Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

ELY-keskuksille joukkoliikennetukea

Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt seitsemännessä lisätalousarviossa myönnetyn 100 miljoonan euron joukkoliikennetuen kohdentamisesta.

Rahoituksella tuetaan joukkoliikenteen palvelutason turvaamista koronatilanteen pitkittyessä sekä pyritään varmistamaan nykyisten joukkoliikenteen kehittämishankkeiden jatkuvuus. Lisäksi rahoituksella voidaan edistää uusia kehittämistoimenpiteitä.

Tuki kohdennetaan seuraavasti:

- 73 miljoonaa euroa suurten kaupunkiseutujen julkisen henkilöliikenteen tukeen

- 8 miljoonaa euroa keskisuurten kaupunkiseutujen julkisen henkilöliikenteen tukeen

- 19 miljoonaa euroa ELY-keskusten alueellisen ja paikallisen liikenteen ostoihin ja kehittämiseen

Tuen tarkoituksena on korvata erityisesti lipputulomenetyksiä, mistä johtuen tukea tulisi kohdentaa siihen, että lippujen hinnat eivät nouse koronan takia vuonna 2021 tai hintojen korotukset ovat maltillisia eli korkeintaan indeksikorotuksen suuruisia.

Lue lisää: