Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

ELY-keskukset ovat mukana varmistamassa vesihuollon toimivuutta koronatilanteessa

Vesihuolto on välttämättömyyspalvelu, jonka tulee toimia kaikissa tilanteissa. Mahdolliseen koronatilanteen aikaansaamaan henkilöresurssien vajaukseen on syytä varautua etukäteen. ELY-keskukset pitävät yllä alueellista tilannekuvaa ja auttavat vesihuoltolaitoksia yhteistyö- ja palveluverkostojen aikaansaamisessa. Lisäksi valtion 2020 II lisätalousarviossa on varattu määrärahaa vesihuollon toimintaedellytysten turvaamiseksi myönnettäviin avustuksiin.

Rahoituksella voidaan tukea vesihuoltolaitosten ennakolta varautumista koronatilanteen aiheuttamien riskien hallinnassa sekä koronatilanteen vuoksi resurssipulassa olevan vesihuoltolaitoksen toiminnan järjestämistä. Tukea voidaan myöntää toimenpiteille ja hankkeille, jotka toteutetaan vuoden 2020 aikana. Tukea voidaan myöntää vesihuoltolaitoksille, myös vesihuollon tukkulaitos voi olla tuen saaja.

Tukea suunnataan erityisesti hankkeisiin, joiden tarkoituksena on varmistaa vesihuollon palvelujen turvaaminen vesihuoltolaitosten yhteistyönä. Tukea voidaan myöntää yhteistyö- ja palveluverkoston kustannuksiin, palveluiden hankintaan, henkilöstö- ja matkakuluihin sekä hankintoihin. Koronatilanteen vuoksi resurssipulassa olevan yksittäisen laitoksen tukeminen on myös mahdollista. Tuen määrä on harkinnanvarainen. Se voi olla 70 % -100 % toimenpiteiden tai hankkeen kustannuksista.

Tuettavia kustannuksia eivät ole esim. suojavarusteista ja muista materiaalihankinnoista aiheutuvat kustannukset. Tukea ei myöskään myönnetä vesihuoltoverkostojen rakentamiseen eikä laitosten normaaliin toimintaan liittyvään ylläpitoon ja investointeihin.

Ennen hakemuksen jättämistä on hyvä olla yhteydessä oman alueen ELY-keskuksen vesihuoltoasiantuntijaan. Tukea haetaan käyttäen sitä varten laadittua hakemuslomaketta ja hakemukseen tulee liittää suunnitelma, jossa tuettavat toimenpiteet kuvataan.

Tuen myöntäminen ja tuen määrä perustuvat harkintaan ja arviointiin toimenpiteiden vaikuttavuudesta vesihuollon toimintaedellytysten turvaamiseksi.  Etelä-Savon ELY-keskus arvioi hakumenettelyssä saapuneet hakemukset yhteistyössä sen ELY-keskusten kanssa, jonka aluetta hakemus koskee. Arvioinnin perusteella Etelä-Savon ELY-keskus tekee avustuspäätökset.

Lisätietoja:

Vesa Rautio, vesa.rautio(at)ely-keskus.fi, puh 0295 024 225