Navigointivalikko
Uutiset 2019

Team Finland -verkostolla uusi strategia ja uusi vaihde yritysten kansainvälistymisen auttamiseksi (Pirkanmaa)

Julkiset kansainvälistymispalveluiden tarjoajat ovat vuoden 2019 aikana tiivistäneet yhteistä asiakastyötään ja työstäneet päivitetyt strategiset linjaukset Team Finland -toiminnan parantamiseksi. Tavoitteena on tarjota entistä sujuvampi palvelupolku yritysten kansainväliseen kasvuun.

Team Finland -verkosto edistää vientiä ja pk-yritysten kansainvälistymistä. Verkosto myös tekee maatamme tunnetuksi korkeatasoisen osaamisen keskittymänä sekä kytkee ulkomaisia osaajia ja investoijia Suomeen.

Team Finland -verkoston ydintoimijoita Suomessa ja ulkomailla ovat

  • työ- ja elinkeinoministeriö,
  • ulkoministeriö,
  • Business Finland,
  • Finnvera,
  • ELY-keskukset ja
  • TE-toimistot.

Verkostoon kuuluu myös Team Finland -kumppaneina vienti- ja kansainvälistymispalveluja tuottavia organisaatioita Suomessa ja kohdemaissa.

Yhtenäisen toimintamallin ja yhteisen asiakkuudenhallintajärjestelmän ansiosta Team Finland -verkoston yhteistyö syvenee merkittävästi. Sähköisen työkalun avulla julkiset palveluntarjoajat voivat toimia proaktiivisemmin ja pystyvät ohjaamaan asiakkaan juuri hänen tarvitsemiin palveluihin. Tämä vähentää päällekkäisiä toimintoja. Yritysten tarpeet ja tilanteet vaihtelevat, joten olennaisinta on ohjata asiakas oikeassa vaiheessa oikean toimijan luo. Yhdellä kontaktilla johonkin Team Finland -verkoston organisaatioista aukeaa koko julkisten kv-palvelujen paletti. Palvelut voivat olla neuvontaa, sparrausta, rahoitusta tai ohjausta yksityisen asiantuntijan asiakkaaksi.

ELY-keskusten tuen avulla yritykset tunnistavat mahdollisuudensa toiminnan laajentamiseksi ja aloittavat määrätietoisen suunnittelun kehittyäkseen kotimarkkinoilla toimivista yrityksistä kansainvälisiksi yrityksiksi. ELY-keskukset ohjaavat ja tukevat myös jo kansainvälistyneitä yrityksiä kasvupolun eri vaiheissa sekä edistävät toimillaan yritysryhmien toimintaa. ELY-keskukset vahvistavat osaavan työvoiman saatavuutta yhdessä TE-toimistojen kanssa.

Jokaisessa maakunnassa toimii Team Finland -alueverkosto, jota koordinoi alueen Team Finland -koordinaattori. Pirkanmaan Team Finland -koordinaattori on Jukka Kohonen.

Jukka Kohosen kuva.
Jukka Kohonen
jukka.kohonen(at)ely-keskus.fi
puh. 0295 023 555

Lue lisää:

Team Finland -verkoston logo.

Team Finland -verkosto on työ- ja elinkeinoministeriön ja ulkoministeriön ohjaama verkosto, jonka operatiivisesta koordinaatiosta vastaa Business Finland TEM:n asettaman johtoryhmän suuntaviivojen mukaisesti. Johtoryhmässä ovat edustettuina työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Team Finland -verkoston toimijoiden ylin johto sekä keskeiset elinkeinoelämän järjestöt.


Alueellista tietoa