Navigointivalikko
Uutiset 2019

Keskustelutilaisuus anonyymistä rekrytoinnista Kokkolassa 3.12.2019 opetusravintola Kokkolinnassa

Pohjanmaan etnisten suhteiden neuvottelukunta antoi toimeksiannon Kotona Suomessa –hankkeelle ja EHJÄ ry:lle organisoida kampanja maahanmuuttajataustaisten työllistymisen edistämiseksi. Päädyimme edistämään anonyymiä rekrytointia yhtenä keinona 'murtaa jää' työnantajien ja maahanmuuttajataustaisten kuin myös muidenkin vaikeammin työllistyvien työnhakijoiden välillä.

Hallitusohjelmassa anonyymi rekrytointi on nostettu yhdeksi keinoksi edistää tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomea. Hallituksen tavoitteena on nostaa Suomi tasa-arvon kärkimaaksi ehkäisemällä rekrytointisyrjintää. Usein rekrytointisyrjintä on tahatonta ja perustuu puutteellisiin tietoihin. Anonyymi rekrytointi antaakin paremman mahdollisuuden tulla valituksi työhaastatteluun myös maahanmuuttajataustaiselle, mikä luo toivoa työllistymisestä. Pelkkä nimi on usein este työhaastatteluun pääsyssä, kuten Helsingin yliopiston tutkimuksessa kävi ilmi (Akhlaq 2019). Tämä pätee myös etnisesti suomalaisiin romaneihin (ks. Työnimi –kampanja).

Tilaisuudessa rekrytointivastaava Anne Lindell kertoi Vaasan kaupungin kokemuksia anonyymista rekrytoinnista. Vaasan kaupunki kokeili anonyymiä rekrytointia ensimmäisen kerran vuonna 2018, ja Lindellkin on rekrytoitu anonyymisti tehtäväänsä. Vaasan kaupungilla käytössä oleva Kuntarekry –rekrytointijärjestelmä mahdollistaa anonyymin rekrytoinnin ongelmitta ja ilman lisäkustannuksia. Vaasan kaupungilla rekrytointi tapahtuu keskitetysti niin, että esimiehet saavat hakijoista yhteenvedon, ja haastatteluun kutsutaan yhteenvedon perusteella. Anonyymissa rekrytoinnissa henkilöllisyys paljastuu vasta työhaastattelussa. Vaasan kaupungilla anonyymi rekrytointi on koettu positiivisesti ja sitä aiotaan jatkaa. On havaittu, että osalle esimiehistä vieraskieliset nimet eivät aina herätä luottamusta. Myöhemmin kerätyn palautteen perusteella esimerkiksi kesätöihin palkatut maahanmuuttajataustaiset työntekijät ovat kuitenkin osoittautuneet onnistuneiksi rekrytoinneiksi. Esimiesten rekrytointiosaaminen on parantunut, sillä anonyymissä rekrytoinnissa on kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota tehtävän kannalta oleelliseen osaamiseen. Anonyymi rekrytointi muokkaa asenteita. Tällä on merkitystä henkilöstölle ja kaupungin imagolle.

Aihe kirvoitti paljon keskustelua. Median toivoisi tuovan enemmän esiin positiivisia esimerkkejä eri taustaisten ihmisten rekrytoinneista niin työnantajan kuin työyhteisönkin näkökulmasta. Ensimmäisen maahanmuuttajataustaisen työntekijän palkkaamiseen on joillakin työnantajilla ollut iso kynnys, mutta kun se on ylitetty, on haluttu rekrytoida lisää nimenomaan eri taustaisia ihmisiä. Nuorille sukupolville tällainen työnantaja voi olla houkuttelevampi kuin hyvin perinteiseltä vaikuttava. Kyse on siten myös työnantajien imagosta kilpailussa työmarkkinoiden osaajista. Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys ovat ehdoton edellytys sille, että saamme nostettua työllisyysprosenttia koko maassa korkeammalle hallituksen tavoitteen mukaisesti. Monia aloja jo nyt rasittava työvoimapula uhkaa vesittää tämän tavoitteen. Kaikkien onkin syytä katsoa peiliin motivoituneiden ja osaavien työntekijöiden saamiseksi töihin, ja yksi keino tähän on anonyymi rekrytointi.


Alueellista tietoa