Navigointivalikko
Uutiset 2018

Ikaalisten reitillä tehtiin historiaa (Pirkanmaa)

Vesienhoidon ensimmäinen neuvottelukunta on perustettu Pirkanmaalla Ikaalisten reitille.

Laaja joukko eri organisaatioiden edustajia aina kyläyhdistyksistä kuntiin sekä maa- ja metsätaloustoimijoista vesiensuojeluyhdistyksiin osallistui 12.12.2018 Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunnan perustamiskokoukseen Ikaalisissa. Neuvottelukunnan nähdään parhaiten palvelevan Ikaalisten reitin vesienhoidon yhteistyötä keveällä mutta mahdollistavalla hallintorakenteellaan ja sen toiminta on tarkoitettu pysyväksi.

- Neuvottelukunta on ensimmäinen lajissaan Pirkanmaalla ja nyt Ikaalisten reitin alueen toimijat saavat aidosti vaikuttaa ja kantaa vastuuta vesienhoitosuunnitelman ja toimintaohjelman suunnittelijana ja toteuttajana, iloitsee Olli Madekivi, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtaja Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Neuvottelukunta herätti laajaa kiinnostusta

Neuvottelukuntaan kutsuttiin eri tahoja jäseniksi ja yhteistyö kiinnostikin laajasti, sillä 62 eri organisaatiota on nimennyt jäsenensä neuvottelukuntaan. Nimeämisen tehneet tahot ovat keskenään hyvin erilaisia ja eri sektoreilta: aina maakuntaliitosta kuntiin, luonnonsuojeluliitosta vesiensuojeluyhdistyksiin ja MTK:n paikallisjärjestöihin sekä Pirkanmaan kalatalouskeskus ry:stä kalastusalueisiin ja osakaskuntiin – ja onpa mukana pari yritystäkin.

- Neuvottelukuntaa kohtaan syntynyt kiinnostus on ylittänyt odotuksemme. Eri tahot tuovat mukanaan tärkeää paikallista näkemystä sekä alueen tuntemusta toimintaan, toteaa tyytyväisenä yksikön päällikkö Heidi Heino Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Neuvottelukunnalta odotetaan paljon

Neuvottelukunnan tavoitteena on vuonna 2019 tehdä käytännönläheinen vesienhoidon toimeenpano-ohjelma. Esimerkiksi Ikaalisten kaupunki on nimennyt kaupungin ympäristönsuojelusihteeri Teijo Jokisen varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi teknisen johtajan Satu Raskin, jotka osaltaan tulevat ahertamaan neuvottelukunnassa.

- Alusta asti oli selvää, että kaupunkimme on mukana neuvottelukunnan toiminnassa, sillä Ikaalisten keskustaajama ja kylätaajamat sijaitsevat laajan ja keskeisen Kyrösjärven äärellä, ja vesistöillä on suuri merkitys ympäristölle. Myös ympäristölautakunnan tavoitteisiin on hiljattain lisätty vesienhoidollisia tavoitteita. Toivottavasti neuvottelukunta pystyy laaja-alaisesti ja kauaskantoisesti pohtimaan ja ratkaisemaan vesistöjen suojelua koskevia ongelmia, mietiskelee Jokinen.

Konkreettisten toimenpiteiden avulla vesistöjen tilaa voidaan parantaa esimerkiksi vähentämällä vesistöihin pääsevää ravinnekuormitusta. Myöskin kalakannoille otollisten olosuhteiden luominen on tärkeää.

Yhteistyöllä vesienhoito onnistuu

Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää jokien, järvien ja pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Ikaalisten kaupungin ympäristönsuojelusihteeri Teijo Jokinen näkee, että vesistöjen kunnosta ja tilasta huolehtiminen on meidän kaikkien yhteinen asia.

- Vapaaehtoisuuteen ja kumppanuuteen perustuvana tahona neuvottelukuntaan saadaan mukaan vesienhoidosta aidosti kiinnostuneita tahoja. Eri toimijoiden kautta saadaan esille monipuolista asiantuntemusta, jonka avulla päästään lähemmäs tavoitteita, Jokinen painottaa.

Lisätiedot:

  • Projektiasiantuntija Virve Rinnola
    Pirkanmaan ELY-keskus
    puh. 0295 036 345
    virve.rinnola(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa