Navigointivalikko
Uutiset 2018

Hyvä kiertämään - rahoitusta ja neuvoja ravinteiden hyötykäytön ratkaisuihin!

Sonnasta seteileitä ja lietteistä lisäarvoa? Eloperäisten sivuvirtojen hyödyntämisen ideoille on nyt tarjolla kokeilurahoitusta. Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma on jo synnyttänyt uutta yrittäjyyttä eri puolilla Suomea. Biomassojen hyötykäytön tehostaminen tuo elinvoimaa alueille.

Monet tähän mennessä jätteeksi mielletyt sivuvirrat sisältävät kasveille arvokkaita ravinteita. Näiden ravinteiden kierrättäminen uudelleenkäyttöön vähentää hukkaa, estää ympäristökuormitusta ja tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Esimerkiksi kierrätyslannoitevalmisteiden avulla voidaan korvata uusiutumattomia raaka-aineita ja säästää energiaa.

Rahoitusta haettavissa tämän vuoden ajan

Kustannustehokkaat kierrätysravinteet tai biomassojen kuljettamisen ratkaisut eivät synny itsestään. Tarvitaan uusia innovaatioita ja käytännön kokeiluja. Ideoiden käytäntöön saattamisessa apuna on hallituksen kiertotalouden kärkihankkeisiin kuuluva Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma. Kokeiluohjelman kautta tuetaan erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä biomassojen jalostamisen pilotoinnissa ja tulosten mittaamisessa.

Suomessa merkittävin ravinteita sisältävä biomassa on lanta, mutta kokeiluja ei ohjelmassa ole rajattu maatalouden jakeisiin tai maaseudun toimijoihin. Pilotteja on käynnissä myös ruokomateriaalin hyödyntämiseen, levänkasvatukseen ja rehutuotteiden kehittämiseen liittyen.

Alueet avainroolissa, haku lokakuuhun mennessä

Erityisesti kierrätysravinnevalmisteiden tuotekehityksen ja biomassojen kustannustehokkaan kuljetuksen ratkaisuille on vielä tilausta. Ravinteiden kierrätyksen saralta löytyykin mahdollisuuksia niin urakoitsijoille, digiosaajille, maanviljelijöille, laitevalmistajille kuin vaikkapa palvelumuotoilijoille. Alue- ja paikallisen tason osaajat ovat avainroolissa, sillä biomassat ja elinkeinorakenne ovat erilaisia eri puolilla Suomea.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hallinnoima kolmevuotinen kokeilurahoitus on haettavissa vielä lokakuulle 2018 asti. Suurimmillaan tuen määrä on 80 % hankkeen kuluista.

"Autamme mielellämme ideoinnissa, tuen määrän arvioinnissa ja hakemuksen muotoilussa jo siinä vaiheessa, kun hanke on vielä pohdinnan asteella. Ota rohkeasti yhteyttä!" kehottavat kärkihankekoordinaattorit Päivi Mäntymäki ja Mikko Rahtola.

Lue lisää Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman verkkosivulta:
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ravinteiden-kierratyksen-kokeiluohjelma

Tutustu tähän mennessä rahoitettuihin kokeiluihin:

Lisätietoa:

Kehittämisasiantuntija Päivi Mäntymäki, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, [email protected], puh. 029 502 7631

Erityisasiantuntija Mikko Rahtola, Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön –kärkihanke, Luonnonvarakeskus, [email protected], puh. 029 532 4701


Alueellista tietoa