Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uusimmat jo allekirjoitetut Horisontti 2020 -hankkeet tuovat Pirkanmaalle 5,7 miljoonaa euroa (Pirkanmaa)

Euroopan komissio julkaisi lokakuussa uusimmat EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelma Horisontti 2020:n tilastot. Toukokuun 2016 jälkeen ja 30.9.2016 mennessä hyväksytyistä ja allekirjoitetuista Horisontti 2020:n hankkeista on tulossa pirkanmaalaisille toimijoille rahaa 5 690 572 euroa. Rahoitusta tulee 14 uudelle hankkeelle ja seitsemälle eri toimijalle.

Kaiken kaikkiaan vuoden 2014 alussa alkaneessa Horisontti 2020 -ohjelmassa pirkanmaalaiset toimijat ovat saaneet hyväksytyistä ja allekirjoitetuista hankkeista rahoitusta yhteensä noin 26,3 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa yhteensä 71 eri pirkanmaalaista toimijaa 63 läpimenneessä ja sopimuksen jo allekirjoittaneessa Horisontti 2020-hankkeessa.

Näistä koko ohjelmakauden hankkeiden pirkanmaalaisista osallistujista 40 on yliopistoja tai korkeakouluja: 31 osallistujaa Tampereen teknilliseltä yliopistolta, seitsemän Tampereen yliopistolta ja kaksi Poliisiammattikorkeakoululta (yhteensä 19,9 milj. euroa); 27 yrityksiä, joista kahdeksan PK-instrumenttihankkeita (yhteensä 6,3 milj. euroa); sekä neljä julkisia toimijoita: Tampereen kaupunki on mukana kolmessa hankkeessa ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri yhdessä (yhteensä 113 614 euroa). Tampereen yliopistot ja korkeakoulut ovat edelleen Pirkanmaalla suurin Horisontti-rahaa saava ryhmä, mutta myös yritysten osuus on suhteessa melko hyvä. Hankekoordinaattorin roolissa pirkanmaalaisia toimijoita on 16.

Kesä-syyskuussa 2016 läpimenneet ja allekirjoitetut hankkeet jakautuvat Horisontti-ohjelman pilareiden mukaan seuraavasti: huipputason tiede kuusi hanketta, teollisuuden johtoasema neljä hanketta ja yhteiskunnalliset haasteet neljä hanketta. Horisontti 2020 -ohjelman kolme keskeistä peruspilaria ovat suhteellisen tasaisesti edustettuina Pirkanmaalla.

Pirkanmaalla läpimenneitä hankkeita oli 30.9.2016 mennessä kaiken kaikkiaan 68, mikä tarkoittaa, että viisi hyväksyttyä hanketta odottaa vielä sopimuksen allekirjoittamista. Hakemuksia, joissa on vähintään yksi pirkanmaalainen toimija mukana, on lähtenyt yhteensä 602, ja onnistumisprosentti on siten 11,3 %.

Koko Suomen Horisontti 2020:n onnistumisprosentti on viimeisimpien tilastojen mukaan 12,85 %, mikä tarkoittaa, että Suomi on hieman EU:n keskiarvon 14,13 % alapuolella. Onnistumisprosentti on parantunut maltillisesti viimeisimpien hakujen myötä. Pirkanmaan osuus kaikkien Suomen maakuntien saamasta Horisontti 2020 -ohjelman rahoituksesta on Uudenmaan jälkeen Suomen toiseksi suurin, 7,51 %. On kuitenkin huomioitava, että maakuntajaottelu määräytyy organisaation kotipaikan mukaan. Kun organisaation pääkonttori on esimerkiksi Uudellamaalla (kuten VTT), kaikki rahoitus kirjautuu Uudellemaalle, vaikka hankkeen toteutuspaikkakunta olisi toisaalla.

Kirjoitus pohjautuu Tekesiltä saatuihin Horisontti 2020 -tilastotietoihin:

Lyhyt yhteenveto Suomen osallistumisesta (julkaisuajankohta: lokakuu 2016)
Suomen hankkeet maakunnittain (syyskuu 2016)
Suomen hankkeet maakunnittain (kesäkuu 2016)
Suomen hankkeet maakunnittain (helmikuu 2016)

Pirkanmaan Horisontti 2020 -menestys, hyväksytyt ja allekirjoitetut hankkeet 30.9.2016 mennessä:
PirkanmaaH2020_menestys_30092016.xlsx

Lisätietoja Horisontti 2020 -ohjelmasta antaa Team Finland - kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori Jukka Kohonen, puh. 0295 023 555, jukka.kohonen(at)ely-keskus.fi

Lähde: EU-toimiston uutiskirje

Lisätietoa EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta: https://www.tekes.eu/horisontti-2020/

 


Alueellista tietoa