Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Kainuun maakuntauudistuksen maankäyttö, luonnonvarat, liikenne ja ympäristö -työryhmän väliraportti on valmis (Kainuu)

Kainuun maakuntauudistuksen esivalmisteluvaiheessa valmisteluryhmät kuvaavat nykytilannetta ja määrittävät tulevaisuuden suuntaviivoja kuntien, valtion ja maakunnan liiton alaisissa toiminnoissa.

Maankäyttö, luonnonvarat, liikenne ja ympäristö -työryhmä on koonnut väliraporttiin nykytilan kuvauksen eri toimialoilta sekä alustavan esityksen tehtävien ja palvelujen toteuttamisesta Kainuun maakunnassa 1.1.2019 alkaen. Työryhmä on myös selvittänyt tehtäviin liittyviä henkilöresursseja, asiakasmääriä ja suoritteita sekä määrärahoja.

Nykyisellään useimmat tehtävät hoidetaan Kainuussa maakunnallisesti. Tällaisia ovat esimerkiksi alueidenkäyttö- sekä useimmat vesivaratehtävät. Liikenteeseen ja tieverkkoon liittyviä tehtäviä on keskitetty, niitä hoidetaan Kainuun osalta useasta ELY-keskuksesta käsin. Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan kalataloustehtävät taas on keskitetty Lapin ELY-keskukseen. Patoturvallisuuden viranomaistehtävistä vastaa valtakunnallisesti Kainuun ELY-keskus.

Osaa tehtävistä esitetään toteutettavaksi kokonaisuudessaan Kainuun maakunnan toimesta. Kuitenkin useassa tehtäväkokonaisuudessa tehtävien hoidon sujuvuuden kannalta esitetään yhteisten voimavarojen ja yhteistyön hyödyntämistä jatkossakin maakuntien kesken. Yhteistyö nähdään välttämättömäksi esimerkiksi liikenne-, kalatalous- sekä vesivaratehtävien hoidossa lukuun ottamatta patoturvallisuustehtävää, jonka työryhmä esittää organisoitavaksi jatkossakin valtakunnallisena, Kainuun maakunnan vastuutehtävänä.

Työryhmän työskentelyä on hankaloittanut lainsäädännön osittainen keskeneräisyys. Työryhmä tarkentaa talven ja kevään kuluessa tehtäväkokonaisuuksia.

Työryhmään kuuluvat luottamushenkilöt Antti Komulainen (pj.) ja Silja Keränen, ELY-keskuksista Risto Leppänen ja Kari Pehkonen (vpj.), Kainuun sote-kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollosta Päivi Parikka, Kainuun liitosta Hannu Heikkinen ja Martti Juntunen, Hyrynsalmen kunnasta Ari Nurkkala, Kajaanin kaupungilta Anne Siltavuori, Sotkamon kunnasta Juha Kaaresvirta sekä Jukon ja Pardian edustajat Jouko Saastamoinen ja Mika Pylvänäinen. Työryhmän sihteerinä toimii Jari Pesonen ELY-keskuksesta.

Lisätietoja:

Antti Komulainen

p. 0440 609 549

s-posti: [email protected]

 

Jari Pesonen

p. 0295 023 861

s-posti: [email protected]

 

LIITTEET:     Esivalmistelun väliraportti, Työryhmä 4


Alueellista tietoa