Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uudet koulutuksen ja työelämän oppimisalustat tukemaan osuvammin positiivista rakennemuutosta

ELY-keskukset ja alueiden koulutuksen tarjoajat ovat tarkentaneet syksyn 2017 Alueelliset kehitysnäkymät -katsauksen arvioita lyhyen aikavälin osaamistarpeiden ennakoinnin näkökulmasta. Opetushallitus on koonnut näkemykset koontiraportiksi yhteistyössä KEHA-keskuksen, työ- ja elinkeinoministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Raportissa ennakoidaan talouden ja työllisyyden nousujohteisen kehityksen jatkuvan edelleen koko maassa. Osaamisen kysyntä on kasvanut monilla aloilla ja jopa osaajapulaa on havaittavissa erityisesti vientialoilla, koska työvoiman osaamistaso ei vastaa kaikilta osin työmarkkinoiden nykyisiä osaamisvaatimuksia esimerkiksi moniosaamisen, asiakaspalvelutaitojen ja digiosaamisen suhteen.

Työvoiman saatavuuden turvaamiseksi tarvitaan nykyistä enemmän yksilöllisiä oppimispolkuja ja yrityksille räätälöityjä osaamisen kehittämisratkaisuja. Koulutuksen ja työelämän yhteistyöllä tulisi kehittää oppimisalustoja, joiden avulla yksilöt voivat ylläpitää, laajentaa tai uudistaa kokonaan osaamistaan.

Lue lisää:

Lyhyen aikavälin osaamistarpeiden kehitysnäkymät -koontiraportti:


Alueellista tietoa