Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Ravinteiden kierrätyksen kärkihankerahoituksella kokeiluja ja uutta yritystoimintaa

Hallituksen kiertotalouden kärkihankkeisiin kuuluvasta Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta on tähän mennessä myönnetty rahoitusta 19 yritykselle. Rahoituksella edistetään kiertotalouden läpimurtoa pienten ja keskisuurten yritysten pilotointeja tukemalla. Kokeiluohjelman avulla on syntynyt myös kokonaan uusia yrityksiä.

Useassa käynnistyneessä hankkeessa kehitetään tilakohtaisia tai siirrettäviä ratkaisuja, joilla lannan kuiva- ja nestejae saadaan erotettua ja ravinteet otettua talteen kustannustehokkaasti. Tarkoituksena on tehostaa maatilan ravinnekierrätystä ja vähentää lannan käsittelyn logistisia haasteita. Hankkeissa myös pilotoidaan prosessia, jossa biovoimalan mädätejäännöksestä kehitetään uusia kierrätyslannoitevalmisteita. Lisäksi rannikkoseutuja vaivaavaan järvi- ja meriruokohaasteeseen etsitään ratkaisuja ja teollisuuden eloperäisille sivuvirroille käyttökohteita.

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka ja uusia hakemuksia voi jättää käsittelyyn jatkuvasti. Seuraavat valintajaksot päättyvät 31.8. ja 31.10. Ohjelman hallinnoinnista vastaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lue lisää:


Alueellista tietoa