Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Vesistöjen tilan parantaminen vaatii tekoja, rahaa ja pitkäjänteisyyttä (Pirkanmaan ELY-keskus)

Valtioneuvosto hyväksyi 3.12. vuoteen 2021 ulottuvat vesienhoitosuunnitelmat ja merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelman. Suunnitelmat on valmisteltu laaja-alaisena yhteistyönä eri viranomaisten, sidosryhmien ja kansalaisten kanssa. Ne toteuttavat hallituksen Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon -kärkihanketta, joka luo suuntaviivat vesistöjen ja Itämeren hyvän tilan saavuttamiselle.

Suunnitelmissa esitetään kustannustehokkaat toimenpiteet, joilla vesien ja meren hyvä tila voidaan ylläpitää ja huonokuntoisissa vesissä tilaa parantaa. Hyvästä veden laadusta hyötyvät niin alueen asukkaat kuin elinkeinotkin. Uudet innovaatiot ja niiden kehittäminen suojelutyön yhteydessä voivat tuottaa myös uusia vientimahdollisuuksia suomalaisille yrityksille.

Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelmaan voi tutustua ymparisto.fi/vaikutavesiin-sivuston kautta sekä suoraan tästä linkistä.


Alueellista tietoa