Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Saimaannorpan suojelutyö on edennyt hyvin (Etelä-Savon ELY-keskus)

Vuonna 2011 valmistuneessa Saimaannorpan suojelun strategiassa ja toimenpidesuunnitelmassa asetettuja tavoitteita on edistetty. Saimaannorpan suojelutyöryhmä totesi 14.12. Savonlinnassa pidetyssä kokouksessaan, että kolme vuotta toimineen saimaannorpan suojelutyöryhmän työ on ollut hyvää ja tuloksellista. Vuoropuhelu on ollut rakentavaa ja ymmärrys eri osapuolten näkemyksistä on parantunut, vaikka kaikista asioista ei aina olla oltu yksimielisiä.

Kokouksessa keskusteltiin Saimaannorpan suojelun strategian ja toimenpidesuunnitelman päivittämistarpeista. Päivitetty suunnitelma on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2016 loppuun mennessä. Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran ensi keväänä. Työryhmässä on edustajia muun muassa Saimaan alueen kunnista, maakuntaliitoista, kalastusalueilta, valtion aluehallinnosta, ministeriöistä, tutkijoista ja järjestöistä. Työryhmän puheenjohtaja on ylijohtaja Pekka Häkkinen ja sihteeri luonnonsuojeluasiantuntija Arto Ustinov Etelä-Savon ELY-keskuksesta. Kokouksia on järjestetty säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa.

Ilmastonmuutos uhkaa pesintää

Saimaannorppakannan suurena uhkana on erityisesti ilmastonmuutos, koska ilmaston lämpenemisen vaikutukset kohdistuvat saimaannorpan pesintäolosuhteisiin, ja sitä kautta riski poikaskuolleisuuden lisääntymiseen kasvaa. Erityisen ongelmallista saimaannorpan sopeutuminen ilmastonmuutokseen on, kun norppakantaan vaikuttavat haitallisesti jo muutkin tekijät, kuten kalanpyydyskuolleisuus ja pesimäaikainen häiriö. 

Työryhmän kokouksessa pohdittiin saimaannorpan pesimäaikaisen häiriön vähentämismahdollisuuksia ja –vaihtoehtoja. Esille nousivat myös voimassa olevien kalastusrajoitusasetusten uusimisen tilanne sekä rajoitusten valvonnan tehostamistarpeet ja –mahdollisuudet sekä viestinnän ja tiedottamisen lisäystarve. 

Saimaannorpan suojelemiseksi tarkennuksia kalastusrajoitusalueisiin

Maa- ja metsätalousministeriön syksyllä 2014 perustama laajapohjainen Saimaannorppa ja kalastus -seurantaryhmä luovutti raporttinsa tänään ministeri Kimmo Tiilikaiselle.
Seurantaryhmä esittää, että kalastusrajoituksia selkeytetään ja yhdenmukaistetaan saimaannorpan suojelemiseksi.  Esityksen mukaan nykyiset kaksi erillistä ja alueellisesti rikkonaista aluetta yhdistettäisiin yhdeksi yhtenäiseksi rajoitusalueeksi. Nykyinen järjestelmä on ollut monimutkainen viranomaisten, vesialueen omistajien, kalastajien, valvojien ja viestinnän kannalta.

Lisätietoja:

Luonnonsuojeluasiantuntija Arto Ustinov, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 239


Alueellista tietoa