Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Kaakkois-Suomen liikennestrategian uudistaminen käynnistynyt (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Kymenlaakson liitto, Kymenlaakson kunnat ja Kaakkois‐Suomen ELY-keskus ovat käynnistäneet Kymenlaakson liikennestrategian uudistamisen. Kymenlaakson edellinen liikennestrategia valmistui vuonna 2010. Työssä laaditaan toimijoiden yhteiseen tahtotilaan perustuva liikennejärjestelmän kehittämisohjelma, joka kuvaa asukkaiden arjen liikkumisen ja elinkeinoelämän kuljetuksien sekä kilpailukyvyn kannalta tarpeelliset kehittämistoimenpiteet. Suunnitelma konkretisoi vuonna 2014 valmistuneen ylimaakunnallisen Kaakkois-Suomen Liikennestrategia 2035 työn tulokset ja linjaukset Kymenlaakson pääyhteyksien kehittämisen ja Kymenlaakson kuntiin kohdistuvien toimenpiteiden osalta.  

 

Yhtenä keskeisenä lähtökohtana on tunnistaa Kymenlaakson liikenteeseen ja kuljetuksiin vaikuttavat toimintaympäristön muutostekijät sekä niihin liittyvät mahdollisuudet ja uhkat. Työssä arvioidaan mitä toimintaympäristön muutokset tarkoittavat erityisesti pääväylien kehittämisen kannalta. Muita suunnittelutyötä ohjaavia teemoja ovat liikenteen ja maankäytön yhteensovittaminen, käyttäjälähtöisyys sekä toimijoiden yhteistyön kehittäminen, joiden avulla pyritään tunnistamaan kuntatasolla tarvittavia toimenpiteitä ihmisten arjen liikkumisen helpottamiseksi.

Työn tavoitteena on erityisesti:

• Tarkentaa Kaakkois-Suomen liikennestrategiassa Kymenlaaksoon esitettyjen toimenpiteiden perusteluja toimintaympäristöön liittyvien riskien ja mahdollisuuksien näkökulmasta.

• Tunnistaa toimenpiteiden toteutusvalmiuden parantamiseen liittyvät vaiheet ja tarvittavat päätökset.

• Tarkentaa Kaakkois-Suomen liikennestrategiatyössä kuntien vastuulle osoitettujen kehittämisteemojen sisältö ja listata konkreettiset seudulliset liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteet sekä Pohjois- että Etelä-Kymenlaakson osalta.

Suunnitelma valmistuu alkusyksyllä 2015 ja sen hyväksyntä tapahtuu kunta‐ ja maakuntatason päätöksentekoprosessien edellyttämällä tavalla. Suunnitelmia laaditaan laajassa vuorovaikutuksessa alueen kuntien, valtion liikenneviranomaisten ja sidosryhmien välillä. Työn aikana järjestetään kaksi työpajaa (ke 18.3.2015 ja 22.4.2015) ja internet-kysely toimijoiden tarpeiden ja toimintamahdollisuuksien tunnistamiseksi. Kaikille avoimeen Internet-kyselyyn voi vastata Kymenlaakson liiton ja ELY-keskuksen internet-sivustolla olevan linkin kautta 16.3. -27.3.2015 aikana.

Lisätietoja suunnittelutyöstä antavat:

- KYMENLAAKSON LIITTO / Työryhmän puheenjohtaja, suunnittelujohtaja Ari Pietarinen, gsm. 0500 677 286, sähköposti: [email protected]
- Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, toiminnanohjauspäällikkö Kari Halme, gsm. 0295 029 161, sähköposti: [email protected]
- Strafica Oy / Projektipäällikkö;  toimitusjohtaja Markku Kivari, Strafica Oy,gsm. 040 572 1277, sähköposti: [email protected]

Lue tiedote >>>

 

 


Alueellista tietoa