Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Digitaalisesti suuntautuneiden yritysten suhdannekuva on muuta pk-sektoria valoisampi

Digitaalisesti suuntautuneista yrityksistä noin 37 prosenttia odottaa suhdanteiden kohenevan seuraavan vuoden aikana, kun muista pk-yrityksistä positiivista kehitystä odottaa vain noin viidennes. Digitaalisesti suuntautuneet yritykset ovat myös voimakkaammin kasvuhakuisia. Niistä tällaisia on noin neljännes, kun kaikista pk-yrityksistä seitsemän prosenttia ilmoitti olevansa voimakkaasti kasvuhakuisia.

Nämä tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemasta Digitaalisesti suuntautuneet pk-yritykset -katsauksesta. Se perustuu kevään 2015 Pk-yritysbarometrin yhteydessä tehtyihin kysymyksiin. Tiedot kerättiin 4400 yritykseltä joulukuun 2014 ja tammikuun 2015 aikana.

Digitaalisesti suuntautuneiksi yrityksiksi määritellään sellaiset yritykset, jotka käyttävät useita eri digitaalisia työkaluja, kuten sosiaalista mediaa, pilvipalveluja, big dataa, verkko-ostoksia ja -myyntiä ja digitaalisia jakelukanavia.

Suoraa vientitoimintaa ulkomaille ilmoitti harjoittavansa 12 prosenttia kaikista pk-yrityksistä, kun digitaalisesti suuntautuneista yrityksistä vientiä harjoitti noin neljäsosa. Digitaalisesti suuntautuneet yritykset käyttävät muita yrityksiä yleisemmin julkisia kansainvälistymispalveluja. Ne aikoivat käyttää näitä palveluja myös seuraavan vuoden aikana yli kaksi kertaa yleisemmin kuin pk-yritykset keskimäärin.

Lue lisää:


Alueellista tietoa