Navigointivalikko

Ukrainalaisten työllistäminen ja työllistyminen

Pohjanmaan ELY-keskus on koonnut alueeltaan yleisiä toimijoilta ja työnantajilta saatuja kysymyksiä erityisesti tilapäisen suojelun piirissä olevien ukrainalaisten työntekoon ja työllistymiseen liittyen.

Pohjanmaan ELY-keskus huomauttaa, että osa tiedosta saattaa muuttua uusien linjausten ja tarkennusten vuoksi.
Seuraathan tilapäiseen suojeluun ja työntekoon liittyviä ohjeistuksia myös mm.

Pyrimme tekemään päivityksiä sivuihin tarpeen mukaisesti.

 

Alueellisia uutisia:

14.6. Pohjanmaan TE-toimiston kotouttamispalveluiden järjestäminen kesäaikana

4.5. Pohjanmaan ELY-keskus on vieraillut maakunnan vastaanottokeskuksissa (Pohjanmaa)

 

Tilapäistä suojelua hakeneen ukrainalaisen työnteon aloittaminen Suomessa

Työnantajana tilapäistä suojelua saavalle

 • Tilapäistä suojelua saavan työntekoa koskee sama lainsäädäntö ja esimerkiksi työehtosopimus kuin ketä tahansa työntekijää. Työnantaja on velvollinen tarkastamaan henkilön työnteko-oikeuden.  Lisäksi työnantajan tulee toimittaa sähköisesti tieto palkkauksesta Enter-Finland- palvelussa täyttämällä TEM054-lomake.


  Lisätietoa

 • Alueellisia yhteistyökumppaneita työnantajille

  • Pohjanmaan TE-toimisto kartoittaa parhaillaan alueensa yrityksiä, joilla on tarjota mm. Ukrainasta paenneille henkilöille työpaikkoja.
   Yritys voi ottaa yhteyttä TE-toimiston yrityspalveluihin (0295 056 001) mikäli sillä on tarjota työpaikkoja, joissa ei tarvitse suomen tai ruotsin kielen taitoa.

  ​​​​

  Valtakunnallisia yhteistyökumppaneita työnantajille

  • Elinkeinoelämän keskusliitto EK yhdessä StaffPoint-konsernin kanssa on käynnistänyt Työstä turvaa -hankkeen, jonka avulla on mahdollista tarjota työtä Ukrainasta sotaa paenneille ihmisille. Tavoitteena on työllistää aluksi 200–400 työluvallista ukrainalaista ja muuta turvapaikanhakijaa.
   Työstä turvaa -hanke tukee ukrainalaisia - Staffpoint

   

  Päivitetty 4.5.2022

Tilapäistä suojelua saava työnhakijana

 • Henkilö voi ilmoittautua TE-toimiston asiakkuuteen siinä vaiheessa, kun hänelle on myönnetty oleskelulupa, eli hän on saanut päätöksen tilapäisestä suojelusta. Tämän jälkeen hänet voidaan ohjata jtypl:n mukaisiin palveluihin yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Tilapäistä suojelua saavilla ei kuitenkaan ole oikeutta työmarkkinatukeen. TE-toimistoon voi ilmoittautua myös ilman vahvaa kirjautumista.

  Katso myös 

  • Ilmoittautuminen Pohjanmaan TE-toimistoon
  • Pohjanmaan TE-palveluiden henkilöasiakkaana


  Lisätietoa

   

 • Työnhaun käynnistämisen nopeuttamiseksi Pohjanmaan TE-toimisto suosittelee käyttämään paperilomaketta. Lomake palautetaan henkilökohtaisesti lähimpään TE-toimistoon tai yhteispalvelupisteeseen niiden aukioloaikana. Mukaan tulee ottaa henkilötodistus ja oleskelulupa, joista otetaan kopio ilmoittautumisen yhteydessä. Lomake kannattaa täyttää huolellisesti siten, että siitä selviää henkilön osaaminen, työtoiveet ja alue, josta asiakas etsii töitä.


  Ilmoittautumislomake löytyy täältä:

  Pohjanmaan TE-toimiston aukioloajat löytyy täältä:

   

 • Tilapäistä suojelua saava Pohjanmaan TE-palveluiden henkilöasiakkaana 

  Maahanmuuttajalla tarkoitetaan Suomeen muuttanutta henkilöä, joka oleskelee maassa muuta kuin matkailua tai siihen verrattavaa lyhytaikaista oleskelua varten myönnetyllä luvalla tai jonka oleskeluoikeus on rekisteröity taikka jolle on myönnetty oleskelukortti (Laki kotoutumisen edistämisestä 30.12.2010/1386, luku 1, 3 §).

  Maahanmuuttajalla on oikeus kotoutumissuunnitelmaan, jos hän on julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitettu työtön työnhakija tai jos hän saa muuten kuin tilapäisesti toimeentulotuesta annetun lain mukaista toimeentulotukea (KotoL luku 2, 12§). ”Kotoutumissuunnitelma voidaan laatia myös muulle maahanmuuttajalle, jos hänen arvioidaan alkukartoituksen perusteella tarvitsevan suunnitelmaa kotoutumisen edistämiseksi.” Henkilön on tässäkin tilanteessa oltava Kotoutumislain määritelmän mukainen maahanmuuttaja. 


  Tilapäistä suojelua saavilla, jotka hakevat työtä, on oikeus TE-toimiston työvälityspalveluihin ja muihin työllistymistä tukeviin palveluihin sekä TE-toimiston laatimaan kotoutumislain mukaiseen alkukartoitukseen ja kotoutumissuunnitelmaan. He voivat osallistua myös kotoutumiskoulutukseen.

  TE-toimiston asiakkuuteen ilmoittautuessaan myös työnhakua koskevat velvoitteet astuvat voimaan.

  On hyvä huomioida, että koska tilapäistä suojelua saavat ovat vastaanottolain piirissä, työvoiman ulkopuolella olevien tilanne kartoitetaan ensisijaisesti vastaanottokeskuksessa. 

  Pohjanmaan TE-palveluiden alkuhaastattelussa jokaisen työnhakijan palvelutarve arvioidaan yksilöllisesti 

  Kun tilapäistä suojelua saava henkilö on ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistoon niin alkuhaastattelussa henkilön palvelutarve arvioidaan.

  Palvelutarpeen arviointi on keskeinen osa työnhakijan työllistymisen tukea, palveluprosessia ja palveluihin ohjaamista. Palvelutarpeen arvioinnilla kartoitetaan ensisijaisesti työnhakijan valmiuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille. Palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään millä palveluilla vastataan työnhakijan tarpeisiin ja edistetään parhaiten työnhakijan työllistymistä. 

  Päivitetty 8.6.2022

 • Maahanmuuttoviraston näkemyksen mukaan vastaanottokeskuksilla ei ole juuri nyt mahdollisuuksia toteuttaa asiakkailleen osaamiskartoituksia. 
  On hyvä huomioida, että työmarkkinoille suuntautuville ja tilapäistä suojelua saaville voidaan tehdä mahdollinen osaamiskartoitus tai kotoutumislain mukainen alkukartoitus tarvittaessa TE-toimistossa mikäli henkilöt ilmoittautuvat TE-toimiston asiakkuuteen.

   

  Päivitetty 2.5.2022

 • Study in Finland

  Suomalaiset yliopistot ja ammattikorkeakoulut avaavat uusia opiskelumahdollisuuksia auttaakseen maahan tulevia ukrainalaisia. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia opintojen aloittamiseen tai jatkamiseen ja tutkijoille mahdollisuutta jatkaa tutkimustyötään Suomessa.

  Alueen korkeakoulujen Ukraina-sivustot: 

   

  Lisätietoa

   

  Päivitetty 24.5.2022

 • SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland)

  Vaasan yliopisto tarjoaa maksutonta ohjausta maahanmuuttajille, joilla on jo korkeakouluopintoja tai joilla on aikomuksena hakeutua opintoihin. Tavoitteena on auttaa maahanmuuttajia korkeakoulutuksessa Suomessa ja niihin liittyvissä työelämäkysymyksissä.

   

  Vaasan yliopiston SIMHE-palvelun asiakasesitteet:

   

  Päivitetty 18.5.2022

Laajamittaisen maahantulon varautuminen

 • Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa toimii yhteinen laajamittaisen maahantulovarautumisen viranomaisyhteistyöryhmä.


  Tasavallan presidentin 16.12.2021 vahvistaman vastaanottolain muutoksen voimaan tulon myötä 1.1.2022 alkaen on Maahanmuuttovirastolle keskitetty vastuu valmiussuunnittelusta, joka koskee vastaanottopalveluiden järjestämistä laajamittaisen maahantulon tilanteessa. Maahanmuuttovirasto, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Pohjanmaan ELY-keskus ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ovat päätyneet nykytilanteen huomioiden siihen, että Pohjanmaan ELY-keskus jatkaa laajamittaisen maahantulovarautumisen yhteistyöryhmän koordinaatiota Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueilla.  


  Työryhmässä ovat edustettuina: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Kokkolan kaupunki, Kristiinankaupunki, Kristiinankaupungin vastaanottokeskus, Länsi-Suomen merivartiosto, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Maahanmuuttovirasto, Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä, Pohjanmaan poliisi, Punaisen ristin Länsi-Suomen piiri, Röda Korset Österbottens svenska distrikt, Seinäjoen kaupunki, Seinäjoen vastaanottokeskus, Soite, Vaasan vastaanottokeskus, Vöyrin maahanmuuttokeskus, Kokkolan vastaanottokeskus.

  Laajamittaisen maahantulovarautumisen yhteistyöryhmää koskevissa lisätiedoissa ja substanssiasioissa Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan osalta:

  Emine Ehrström, Pohjanmaan ELY-keskus
  0295 028 684 | [email protected]  

  Laajamittaisen maahantulovarautumisen yhteistyöryhmää koskevissa lisätiedoissa ja substanssiasioissa Etelä-Pohjanmaan osalta:

  Mauno Salmela, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
  ​​​​​0295 027 625 | [email protected]  

  Työryhmän puheenjohtajana toimii Pohjanmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Timo Saari:  

  Timo Saari, Pohjanmaan ELY-keskus
  0295 028 501 | [email protected]  

   

  Päivitetty 4.5.2022

 • •    Kokkolan vastaanottokeskus (SPR) 
  •    Kristiinankaupungin vastaanottokeskus (SPR)
  •    Oravaisten hybridiyksikkö (alaikäisyksikkö)
  •    Oravaisten vastaanottokeskus
  •    Oravaisten vastaanottokeskus Pietarsaaren yksikkö
  •    Vaasan vastaanottokeskus


  Lisätietoa

   

  Päivitetty 4.5.2022

Päivitetty: 16.06.2022