Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Vieraslajit hallintaan - yhdessä teemme sen

Vieraslajit ovat ihmisen mukana uusille alueille levinneitä lajeja. EU:n vieraslajiasetuksen mukaan vieraslajia pidetään haitallisena, jos sen tuonnin tai leviämisen on todettu uhkaavan tai haittaavan luonnon monimuotoisuutta ja siihen liittyviä ihmisten hyvinvointia ylläpitäviä ekosysteemipalveluita.

Vieraslajien aiheuttamat riskit voivat nousta entistä suuremmiksi ilmastonmuutoksen edetessä ja toisaalta, vieraslajit menestyvät voimakkaasti häirityissä ja muutetuissa elinympäristöissä. Luonnonelinympäristöjen hyvä tila vähentää vieraslajien leviämistä. Haitallisten vieraslajien torjumiseksi on laadittu hallintasuunnitelma.

Valtakunnalliseksi vieraslajikoordinaattoriksi on valittu Reima Leinonen

Reima Leinonen on aloittanut uutena valtakunnallisena vieraslajikoordinaattorina 1.5.2020 ja vieraslajien koordinointia hoitaa Kainuun ELY-keskus. Vieraslajiriskien hallintaan laaditaan valtakunnallinen toimintamalli ja toimintasuunnitelma. Vieraslajien torjuntaan, neuvontaan ja torjuntatoimenpiteiden jälkiseurantaan avataan syksyllä 2020 hankehaku, josta myönnetään valtion avustuksia vieraslajien hallintasuunnitelman mukaisiin hankkeisiin. Vieraslajien torjunta keskitetään haitallisiin vieraslajeihin, joista esimerkkejä ovat mm. jättiputket, kurtturuusu, jättipalsami ja espanjansiruetana. Vieraslajeista ja siihen kuuluvasta lainsäädännöstä löytyy lisätietoja netistä vieraslajit.fi -portaalista.

- Aloittaessani vieraslajikoordinaattorina toiveenani on saada käyntiin mahdollisimman laaja-alaista yhteistyötä vieraslajiasioissa, Reima Leinonen kertoo. ELY-keskuksen tehtävänä on valvoa vieraslajeista aiheutuvien riskien hallintaa koskevan lain ja -asetuksen noudattamista alueellaan. Leinonen pitää tärkeänä, että kunnat, erilaiset järjestöt ja toimijat sekä ELY-keskukset, Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskus pyrkivät yhdessä toimimaan vieraslajiasioiden parissa yhteen hiileen puhaltaen.

- Myös tiedonkulun ja vieraslajiesiintymien paikkatiedot on hyvä olla yhdessä paikassa ja helposti kaikkien toimijoiden saatavilla, Leinonen jatkaa. Tällainen paikka löytyy Suomen Lajitietokeskuksen laji.fi -nettisivuilta, jonne kootaan tietoa lajeista ja niiden esiintymisestä.

Vieraslajeihin liittyvissä asioissa yhteyttä voi ottaa suoraan vieraslajikoordinaattori Leinoseen sekä Kainuun ELY-keskukseen.
 

Lisätietoja:

Vieraslajikoordinaattori Reima Leinonen, Kainuun ELY-keskus, 0295 023 799, reima.leinonen(at)ely-keskus.fi

Yksikön päällikkö, ympäristövastuu -yksikkö, Jari Pesonen, Kainuun ELY-keskus, 0295 665 190

 

Vieraslajikoordinaattori Reima Leinonen havupuumetsässä nojaamassa puun kylkeen.

Vieraslajikoordinaattori Reima Leinonen.
 

Liitteestä voi ladata painokelpoisen valokuvan (Reima Leinonen).