Navigointivalikko

Alueellista tietoa

  

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Valtatie 9:lle uusia riista-aitoja ja yksityistiejärjestelyitä (Pirkanmaa)

Valtatie 9:lle Urjalaan rakennetaan Lehmussuon eritasoliittymän ja Värmintien väliselle osuudelle uutta riista-aitaa. Samassa yhteydessä tehdään yksityistiejärjestelyjä ja tien valaistusta jatketaan.

Valtatie 9:ää parannetaan Urjalan keskustan kohdalla rakentamalla uusi riista-aita Lehmussuon eritasoliittymän ja Värmintien väliselle osuudelle, sekä tekemällä yksityistiejärjestelyitä. Kampparintien yksityistieliittymää siirretään Tampereen suuntaan ja liittymän kohdalle rakennetaan väistötila. Lisäksi nykyistä tievalaistusta jatketaan Tampereen suuntaan. ELY-keskus pyrkii minimoimaan liittymä- ja yksityistiejärjestelyillä riista-aidan aukkojen määrää. Samalla tavoitteena on parantaa valtatien liikenneturvallisuutta ja pitkämatkaisen liikenteen sujuvuutta estämällä peuraeläinten kulku valtatien yli.

Yhteensä 4 kilometriä uutta riista-aitaa

Peuraeläinonnettomuuksia sattuu varsinkin eteläisen Pirkanmaan laajoilla viljelyalueilla, johon nyt  valtatie 9:n varteen rakennetaan riista-aitaa yhteensä 4 kilometriä.

Kampparintien liittymä siirtyy 80 metriä Tampereen suuntaan, minkä vuoksi uutta yksityistielinjaa rakennetaan noin 200 metriä. Lisäksi rinnakkaista yksityistietä rakennetaan vajaan 200 metrin matkalle, minkä tarkoituksena on yhdistää Levonahontien liittymän jälkeisessä notkossa olevat kaksi liittymää yhdeksi liittymäksi.

Rakennustöiden yhteydessä katkaistavia liittymiä ovat Jalovedentien liittymä sekä Jumpurintien yksityistien liittymä. Jalovedentielle kulku tapahtuu jatkossa katuverkon kautta. Jumpurintielle kulkuyhteys osoitetaan jatkossa Lellantien kautta. Valtatieltä hautausmaalle johtavan liittymän kohdalle riista-aitaan asennetaan lukittu portti. Liittymä toimii jatkossa vain kunnallistekniikan huoltoliittymänä.

Valtatie 9:n tievalaistusta jatketaan rakentamalla uutta valaistusta 1,6 kilometrin matkalle Tampereen suuntaan.

Liikenteelle vain vähäistä haittaa

Ajonopeutta joudutaan jonkin verran laskemaan kulloisessakin rakennuskohteessa, mutta isompaa haittaa liikenteelle ei pääasiassa ajoradan ulkopuolella tehtävistä riista-aidan rakennustöistä aiheudu.

Nyt rakennettavat riista-aidat ja yksityistiejärjestelyt parantavat valtatie 9 liikenneturvallisuutta vähentämällä merkittävästi eläinonnettomuuksia. Samassa yhteydessä rakennettavalla tievalaistuksella parannetaan myös tieympäristön yleistä turvallisuutta etenkin liittymien kohdalla, missä riista-aitaan jää välttämättömiä kulkuaukkoja.

Valmista alkutalvesta 2020

Puuston poisto valtatien varrella alkaa syyskuun aikana. Riista-aitojen rakentamistyöt aloitetaan puuston poiston jälkeen syyskuun loppupuolella. Yksityistiejärjestelyt käynnistyvät samaan aikaan. Tavoitteena on saada hanke valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä, mutta joitain viimeistelytöitä saattaa jäädä ensi vuoden puolelle.

Noin 0,65 miljoonaa euroa maksavien töiden pääurakoitsijana toimii Proinfra Oy. Hankkeen rakennuttaja- ja valvojakonsulttina toimii Ramboll Finland Oy.

Liite: Kartta

Lisätietoja:

  • Tienpidon asiantuntija Antti Laine, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 021 345
  • Rakennuttajakonsultti Jouni Saranpää, Ramboll Finland Oy, p. 050 561 0442
  • Toimitusjohtaja Vesa Nuora, Proinfra Oy, p. 050 380 3120