Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Tulevaisuusteatteria ja luovuutta lasitaloissa - ELY-keskus buustaa luovia aloja koulutuksen avulla (Pohjois-Pohjanmaa)

Luova talous on Pohjois-Pohjanmaalla tärkeä työllistäjä ja yksi kasvun ja kehityksen mahdollistaja. Koronapandemialla on ollut vaikutuksia alan liiketoimintaan ja ansaintamahdollisuuksiin. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on hankkinut alan palveluntuottajilta uudentyyppisiä työvoimakoulutuksia tavoitteena luoda uusia työmahdollisuuksia luovien alojen työnhakijoille.

Luova talous on ollut yksi globaalin talouden dynaamisimmista aloista. Myös Pohjois-Pohjanmaalla luovat alat ovat olleet vahvassa kasvussa sekä liikevaihdon että työllisten määrän mittareilla. Luova talous on paitsi tuottavaa liiketoimintaa ja merkittävä työllistäjä, myös maakunnan kasvun ja kokonaisvaltaisen kehittymisen mahdollistaja. Kulttuurin ja taiteen veto- ja pitovoima alueella ovat huomattavia. Paitsi omana liiketoiminta-alanaan, luovien alojen taiteellinen ja kulttuurinen osaaminen sekä luovuus yhdistyvät muiden alojen liiketoimintaan tuottamalla lisäarvoa muun muassa innovaatioilla, uusilla tuotteilla ja palveluilla.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus käynnisti vuoden 2020 alussa markkinavuoropuhelun työvoimakoulutuksen palveluntarjoajien kanssa. Vuoropuhelun tavoitteena oli antaa tietoa luovien alojen työnhakijoista, saada ajatuksia koulutushankintaan luovien alojen työnhakijoille sekä innostaa palveluntarjoajia ideoimaan uusia, innovatiivisia koulutuksia kohderyhmälle. Keväällä 2020 toteutettuun kilpailutukseen jätettiin yhteensä 23 koulutustarjousta, joista ELY-keskus valitsi kahdeksan toteutettavaksi. Koulutukset käynnistyvät porrastetusti syksyn 2020 ja vuoden 2021 aikana.

Koulutukset antavat luovien alojen työnhakijoille uusia työllistymismahdollisuuksia luovan urasuunnittelun, liiketoimintaosaamisen, oman osaamisen tuotteistamisen ja verkostoitumisen kautta. Näissä Sisältötoimisto Warian ja Faros&Comin koulutuksissa luovien alojen osaamista myös mätsätään perinteisemmille toimialoille. Osa koulutuksista tarjoaa uutta osaamista uuteen työtehtävää, joka yhdistyy olemassa olevaan luovan alan osaamiseen. Centrian 3D-suunnittelu ja pelillisyys Ylivieskassa, Esmo Oy:n produktio- ja projektiosaamisen koulutus Oulussa, Arffmanin virtuaalitapahtuman tuottajan koulutus sekä OAMK:n lisätyn todellisuuden koulutus tarjoavat tällaisia uusia työllistymisnäkymiä, jopa globaaleilla työmarkkinoilla. Tamoran graafikoille, kuvataiteilijoille ja esiintyville taiteilijoille suunnatut koulutukset buustaavat osallistujien omaa tekemistä ja sen esille tuomista uudenlaisin keinoin ja välinein koko maakunnan alueella, verkkototeutuksena.

Koulutukset ovat TE-palvelujen työvoimakoulutuksia ja ne löytyvät TE-palvelujen koulutussivustolta, kun koulutukseen haku on avoinna. Ensimmäinen koulutuksista, Luovien alojen luovat työurataidot, käynnistyy 5.10.2020 ja sen hakuaika päättyy 7.9.2020.  

Koulutukset järjestyksessä suunnitellun aloitusajankohdan mukaan:

 • Luovien alojen luovat työurataidot, Sisältötoimisto Waria, kesto 30 pv, Oulu. Aloitus 5.10.2020.
   
 • Luovilta aloilta 3D-suunnittelun ja pelillisyyden osaajaksi, Centria ammattikorkeakoulu, kesto 100 pv, Ylivieska. Aloitus 16.11.2020.
   
 • Produktio-osaamisen koulutus, Esmo Oy, kesto 100 pv, Oulu. Aloitus 11-12/2020.
   
 • Virtuaalitapahtuman tuottaja, Arffman Finland Oy, kesto 100 pv, verkkototeutus tai Oulu. Aloitus 1-2/2021.
   
 • Luovuutta lasitalossa, Tamora Oy, kesto 100 pv, verkkototeutus koko Pohjois-Pohjanmaan alueella. Aloitus 2021.
   
 • Tulevaisuusteatteri, Tamora Oy, kesto 60 pv, verkkototeutus koko Pohjois-Pohjanmaan alueella. Aloitus 2021.
   
 • Oulu Reality Browser Training, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, kesto 70 pv, Oulu. Aloitus 2021.
   
 • Pohjoinen luovuus liiketoiminnaksi, Faros&Com, kesto 75 pv, Oulu. Aloitus 2021.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tehtävänä on edistää kulttuurin saavutettavuutta ja kehittää luovia aloja. ELY-keskus toteuttaa tätä tehtäväänsä monipuolisesti mm. erilaisilla yritysrahoituksen instrumenteilla, EU-rakennerahasto-ohjelmilla ja osaamisen kehittämisen palveluilla. Kehittämistoimissaan ELY-keskus sitoutuu Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaiseman Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelmaan. ELY-keskus tukee toimillaan luovien alojen toimintaympäristön kehittämistä, alan yritysten toimintaedellytyksiä sekä kulttuuripalvelujen ja kulttuuriosaamisen kehittämistä. Nyt hankituilla työvoimakoulutuksilla ELY-keskus on mukana tukemassa myös Oulun kaupungin kulttuuripääkaupunkihanketta.

Lisätietoja:

Luoville aloille suunnatut työvoimakoulutukset:
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, asiantuntija Teea Oja, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 038 385
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, asiantuntija Anne Kurkela, etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kulttuurin saavutettavuuden ja luovien alojen kehittämistehtävä:
asiantuntija Erja Leppälä, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

​​​​​​