Navigointivalikko

Alueellista tietoa

  

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Riihimäellä puhdistetaan rakennettavan Lidl Suomi Ky:n liikerakennuksen maaperää (Kanta-Häme)

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut päätöksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta Riihimäellä kiinteistöllä 694-4-4-8. Kohde sijaitsee Puistokadun ja Etelän Viertotien välisellä alueella, jonne rakennetaan Lidl Suomi Ky:n päivittäistavaraliike ja pysäköintialue. Kohdekiinteistöllä oleva maavalli poistetaan. Vallin alla oleva ja entisen varastokentän maaperä puhdistetaan sahatoiminnan seurauksena syntyneistä dioksiineilla ja furaaneilla pilaantuneista maista. Kloorifenolien hajoamistuotteina syntyneet dioksiinit ja furaanit ovat maaperässä pysyviä yhdisteitä. Puhdistustyöt tehdään tänä syksynä.

Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan ja puhdistustyön toteutusta ja laatua. Pois kaivetut maat toimitetaan pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu ympäristölle haittaa. Puhdistuksen lopuksi maaperän riittävä puhtaus selvitetään maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

 

Lisätiedot:

Ympäristöasiantuntija Maria Borg, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 246

Tiedotus:

Netta Saarinen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 150