Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Pk-yritysbarometri, syksy 2020:
Koronaviruksen rajoitustoimet heijastuvat pk-yritysten odotuksiin kannattavuudesta ja työllisyydestä (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj ja työ- ja elinkeinoministeriö teettävät yhteistyössä pk-yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa. Se kuvaa kattavasti suomalaisten pk-yritysten käsityksiä taloudellisen toimintaympäristön muutoksista ja yritysten liiketoimintaan sekä kehitysnäkymiin vaikuttavista tekijöistä. Raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia ja kehitystä, kasvua ja uusiutumista, kansainvälistymistä, työvoiman saatavuutta ja investointeja sekä rahoitustilannetta.  

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) barometriin vastasi yhteensä 412 pk-yritystä (12,3 %), koko Suomessa 5 068 yritystä. Kyselyyn vastanneet yritykset ovat palveluiden, teollisuuden, rakentamisen ja kaupan aloilta.

Suhdannenäkymät

Pohjanmaan ELY-keskusalueen pk-yritysten arviot työllisyyden ja investointien kehittymisestä ovat useimpia lähialueita heikommat. Pohjanmaan ELY-keskusalueen yleisten suhdannenäkymien saldoluku tippui ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2015 negatiivisen puolelle, -14:ään. Koko maassa vastaava luku on -10. Suhdannenäkymiin vaikuttavat luonnollisesti koronaviruksen rajoitustoimet, jotka ovat iskeneet pk-yrityksiin voimakkaasti. Pohjanmaan ELY-keskusalueen vastaajista 58 prosenttia oli palvelualojen yrityksiä. Rajoitustoimet ovat vaikuttaneet kaikkien toimialojen yritysten toimintaan, mutta erityisen kovasti juuri palvelualoihin.

Työllistymisodotukset

Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla työllistämisodotukset ovat muita lähialueita myönteisemmät saldoluvun ollessa -1 (Etelä-Pohjanmaa -3, Pohjois-Pohjanmaa -6, Keski-Suomi -7). Viime vuonna vastaava luku oli +10, joten koronaviruksen rajoitustoimet ovat vaikuttaneet vahvasti työllisyysodotuksiin. Koko maassa vastaava luku on -2. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työllisyysaste on edelleen maan parhaimpia ja työttömyysaste maan matalimpia koronaviruspandemiasta huolimatta.

Työsuhteen purun salliminen koeaikana tuotannollisella ja taloudellisella perusteella koettiin Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla merkittävimmäksi väliaikaiseksi muutokseksi työlainsäädäntöön (22 % vastaajista). Toiseksi eniten helpotusta koettiin lomautusilmoitusajan lyhentämisestä 14 päivästä viiteen päivään (19 % vastaajista).

Pk-yritykset ovat edelleen kasvuhalukkaita

Pk-yritykset Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla arvioivat yritysten liikevaihdon ja kannattavuuden heikentyvän seuraavan vuoden aikana. Saldoluvut olivat liikevaihdon osalta -4 ja kannattavuuden -10. Nämäkin arviot ovat heikommat kuin koko maassa keskimäärin, mutta kuitenkin paremmat kuin monilla lähialueilla. Viime syksynä saldoluvut olivat vielä positiivisen puolella liikevaihdon ollessa +20 ja kannattavuuden +8. Vastaajista 29 prosenttia on kertonut koronaviruksen aiheuttaneen liiketoiminnan pysähtymisen kevään aikana ja toiseksi eniten töitä on jouduttu uudelleen organisoimaan (24 %).

Vaikka pk-yritysten odotukset ovat viime vuotta synkemmät, kasvuhakuisia tai voimakkaasti kasvuhakuisia yrityksiä vastaajista oli 37 prosenttia. Osuus on sama kuin viime vuonna. Vastaajista 20 prosentilla oli vientiä ulkomaille. Suoraa tavaravientiä näistä yrityksiä oli 46 prosentilla ja palveluvientiä 34 prosentilla. Pohjanmaan ELY-keskusalueen pk-yrityksillä on vientiä edelleen eniten Pohjoismaihin ja toiseksi eniten EU-maihin.  Eniten kansainvälistymiseen käytetään Business Finlandin palveluita ja toiseksi eniten Finnveran palveluita. Kuitenkin 87 prosenttia pk-yrityksistä ei ole käyttänyt kansainvälistymiseen liittyviä palveluita alueella. Koko Suomessa vastaava osuus on 86 prosenttia. Tarve kansainvälistymiseen liittyvien palveluiden käytölle seuraavan vuoden aikana on 14 prosentilla vastaajista. Muiksi kehittämisen tarpeiksi pk-yrittäjät listaavat mm. markkinoinnin ja myynnin sekä henkilöstön kehittämisen ja kouluttamisen. Merkittävimmiksi kehittämisen esteiksi pk-yritykset kokevat yleisen suhdannetilanteen (59 % vastaajista) sekä palveluiden kustannustason (49 % vastaajista).

Alueella rahoitetaan eniten investointeja

Koronaviruksen rajoitustoimet ovat iskeneet erityisesti pk-yrityssektoriin ja viimeisen 3 kuukauden aikana 19 prosenttia vastaajista on ollut maksuvaikeuksissa Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Viimeisen 12 kk aikana yli 40 prosentilla vastaajista on ollut tarve hankkia rahoitusta. Rahoitusta on käytetty eniten kone-, laite- ja rakennusinvestointeihin, mikä kertoo myös vahvasta teollisuus- ja maaseutuyrittämisestä alueella.

Lue Pohjanmaan ELY-keskusalueen (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) alueraportti tästä (pdf, 0,9 Mt).

Koko pk-yritysbarometri sekä alueraportit maakunnittain löytyvät Suomen yrittäjien verkkosivuilta tästä

Lisätietoja:
Rannikko-Pohjanmaan yrittäjien toimitusjohtaja Hippi Hovi, puh. 050 551 3995
Keski-Pohjanmaan yrittäjien toimitusjohtaja Mervi Järkkälä, puh. 0500 561 145
Finnveran aluepäällikkö Päivi Kinnunen (Pohjanmaa), puh. 029 460 2631
Finnveran aluepäällikkö Essi Kypärä (Keski-Pohjanmaa), puh. 029 460 2603
Pohjanmaan ELY-keskus, työelämä ja osaaminen -yksikön päällikkö, Hanna Auronen, puh. 0295 028 539