Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Mikkelin kaupungin metsiin on perustettu uusia luonnonsuojelualueita (Etelä-Savo)

Etelä-Savon ELY-keskus ja Mikkelin kaupunki ovat neuvotelleet METSO-suojeluohjelmaan liitettävistä alueista ja sopineet neljän uuden luonnonsuojelualueen perustamisesta kaupungin omistamille kiinteistöille. Lisäksi yksi kaupungin omistama metsätila on siirtynyt kiinteistökaupalla valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin. Kohteiden suojelu toteuttaa Etelä-Suomen metsien monimotoisuusohjelmaa (METSO-ohjelma). Suojeltujen alueiden pinta-ala on yhteensä 158 hehtaaria, josta 128 hehtaaria perustettiin kaupungin luonnonsuojelualueiksi ja 30 hehtaaria liitettiin valtion luonnonsuojelukiinteistöön.

Luonnonsuojelualueeksi perustetut kohteet:

  • Metsä-Sairila, Säynätin luonnonsuojelualue, 66,1 ha
  • Haukkaniemi, Säynätsaaren luonnonsuojelualue, 16,9 ha
  • Anttola, Koiravuori-Salmenlammet luonnonsuojelualue, 36,6 ha
  • Paasola, Paasolan luonnonsuojelualue, 8,4 ha

Suojelukohteet sijaitsevat eri puolilla kaupunkia, ja ne sisältyvät pääosin kaupungin teettämään ja ympäristöministeriön vuosina 2010-2012 rahoittamaan inventointi- ja suunnitteluhankkeeseen. Hankkeessa selvitettiin METSO-ohjelmaan soveltuvia kohteita Mikkelin kaupungin omistamissa metsissä. Selvityksen ulkopuolelta suojelukohteeksi tuli Säynätin retkeilyalueeseen kuuluva metsäalue.

Kallioinen saari, jossa kasvaa mäntyjä.

Säynätinsaari. Kuva: Markku Heikkinen

Alueella esiintyy muun muassa monimuotoisuudelle merkittäviä pienialaisia soita, vesistöjen lähimetsiä, metsäisiä kallioita, jyrkänteitä ja louhikoita. Puusto on pääosin kuusivaltaista varttunutta ja vanhaa metsää, mutta alueiden yhtenäisyyden vuoksi kohteisiin sisältyy myös nuorempia puustoja.

Neitvuoren luonnonsuojelualue laajeni

Kaupungilta valtion omistukseen siirtynyt kiinteistö sijaitsee Neitvuoren pohjoispuolella. Kiinteistö on pitkä ja kapea ja se ulottuu Neitvuorelta Sulamajärven rantaan saakka. Hiidenkierroksen retkeilypolku sijaitsee osittain kyseisellä alueella. Retkeilypolku johtaa Neitvuorelta Sulamajärven rannalla sijaitsevalle kodalle. Kota sijaitsee kaupungin omistamalla Paasolan tilalla ja kodan lähimetsät (noin 8,4 ha) suojellaan METSO-kohteena. Neitvuoren alueella on nyt noin 140 hehtaaria valtion luonnonsuojelualueita ja noin 37 hehtaaria yksityismaan luonnonsuojelualueita.   

Järvi ja mäntyvaltaista rantametsää.

Sulamajärven rantametsää. Kuva: Jukka Välijoki

Kaikilla kohteilla on virkistyskäyttöä

Kaikilla METSO-ohjelmaan liitetyillä kaupungin kohteilla on virkistyskäyttöä. Alueiden virkistyskäyttö jatkuu ja suojelupäätöksissä on otettu huomioon myös virkistyskäytön kehittämistarpeet. Olemassa olevia polkuja, retkeilyreittejä ja palvelurakenteita saa kunnostaa ja ylläpitää. Lisäksi Säynätin alueella on tehty varaus uuden polun ja laavun rakentamiselle. 

Lisätietoja:

Luonnonsuojeluasiantuntija Markku Heikkinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4175

Metsätalousinsinööri Annamari Huttunen, Mikkelin kaupunki, p. 044 794 3295