Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Maantien 15123 (Lintusalontie) parantaminen käynnistyi Puumalassa, (Etelä-Savo

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt Lintusalon maantie 15123:n parantamisen yhteistyössä Pohjois-Savon ja Etelä-Savon ELY-keskusten sekä Puumalan kunnan kanssa.

Maantie 15123:n Lintusalontien rakenteen parantamis- ja päällystystöitä tehdään yhteensä noin 13 kilometrin matkalla. Rakenteen parantamistöihin sisältyy mm. sekoitusjyrsintää ja murskelisäyksiä, maakivien poistoa sekä kuivatuksen parantamista. Kuivatuksen parantamistöihin sisältyy mm. sivuojien kaivua, rumpujen puhdistamista ja rakentamista sekä luiskien muotoilua.

Puusto alueelta on poistettu touko-kesäkuun aikana. Työt alkavat kaiteiden purkamisella ja kuivatustöillä. Alustavan aikataulun mukaan varsinaiset ajorataan kohdistuvat työt alkavat maakivien poistolla ja harauksella viikolla 34. Murskeen lisäys sekä sekoitusjyrsintä käynnistyvät viikolla 37 ja päällystystyöt viikolla 39. Töiden on kaavailtu valmistuvan aikataulun mukaan viikolla 40.

Työt aiheuttavat häiriötä yleiselle liikenteelle. Työmaan kohdalla on 50 km/h:ssa nopeusrajoitus. Päällystystöiden aikana liikenne joudutaan myös katkaisemaan ja nopeusrajoitus on 30 km/h:ssa. Odotusajat ovat 5 -15 minuuttia.

ELY-keskus toivoo tiellä liikkujilta varovaisuutta sekä rajoitusten noudattamista.

Pääurakoitsijana hankkeella on GRK Road Oy ja rakennuttajakonsulttina Ramboll CM Oy. Urakan kustannusarvio on noin 0,9 M€.

Hankkeen rahoituksesta vastaa Etelä-Savon ELY-keskus myöntämällään vuoden 2020 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoituksella yhteensä enintään 60 %. Puumalan kunnan sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksen rahoitusosuus on molempien osalta 20 %.

Lisätietoja:                
Yksikön päällikkö Vesa Partanen, Keski-Suomen ELY-keskus, p. 0295 026 750

Työmaapäällikkönä Seppo Nuorala, GRK Road Oy, p. 040 770 3254