Navigointivalikko

Alueellista tietoa

  

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

 Satakunnan ELY-keskuksen rahoituskatsaus   
Julkaisuvapaa heti
    

Älykkäillä, ympäristötietoisilla ja innostavilla ratkaisuilla rakennetaan tulevaisuuden satakuntalainen maaseutu

Alkuvuoden hakujakson teema Satakunnan älykäs maaseutu- siltana tulevaisuuteen kuvastaa erinomaisesti myönteisen rahoituspäätöksen saaneita hankkeita.

–    Hankkeissa korostuvat erityisesti ruokaketjun kehittämishankkeet, joissa haetaan kestäviä, vastuullisia ja nykyaikaisia ratkaisuja ruuantuotantoon, maaseudun kehittämisen asiantuntija Salme Pihlajamaa Satakunnan ELY-keskuksesta kertoo.

Pihlajamaa nostaa hankkeista esiin myös kiertotaloutta, vesien tilaa sekä eläinten hyvinvointia parantavat ratkaisut.

-    Satakunnassa kehitteillä olevilla uusilla kastelumenetelmillä, kuten sadevesien varastoinnilla ja ohjaamisella saavutetaan tulevaisuudessa parempia satotasoja ja samalla ravinteiden kulkeutuminen vesistöihin vähenee, hän kertoo.

Yksi rahoitetuista mielenkiintoisista kohteista on myös kahden maakunnan yhteishanke, jossa työstetään uusia älykkäitä ratkaisuja muovin lajitteluun, varastointiin, kuljetukseen ja koko kierrätysketjun toimintoihin.

-    Tällaiselle innovaatiolle on tarvetta sillä Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa harjoitetaan paljon sellaista maataloutta, jossa syntyy kierrätykseen sopivaa muovijätettä. Kierrätetty muovi voidaan jatkojalostaa Merikarvialla, jossa sijaitsee kierrätysmuovi raaka-aineeseen erikoistuneita käsittelylaitoksia.

-    Hankkeissa nousevat vahvasti esiin myös digitaaliset ratkaisut, jotka ovat jo maatiloilla arkipäivää. Tavoitteena on lisätä viljelijöiden tietämystä tarjolla olevista järjestelmistä ja sovelluksista, Pihlajamaa kuvailee


Alkuvuonna on investoitu tulevaisuuteen

Investointihakemuksissa on kevään aikana korostunut maaseudun yrittäjien vahva usko tulevaisuuteen. Alkuvuosi onkin ollut selvästi viime vuotta vilkkaampi sekä hakemusten osalta että euromääräisesti.

–    Viljelijät varautuvat kasvaviin tuotantomääriin rakentamalla varastorakennuksia ja erityisesti viljasiiloja sekä salaojittamalla peltojaan maatilarahoitusasiantuntija Katriina Rosvall toteaa.

Energiatuotannon investoinnit jakautuivat melko tasaisesti aurinkosähköjärjestelmien ja bio- sekä hakelämpölaitosten kesken.

–    Nuorten viljelijöiden aloitustuen osalta alkuvuosi oli hieman edellisvuotta hiljaisempi, mutta toisaalta tuen hakeminen painottuu useimmiten loppuvuoteen, Rosvall pohtii.

Satakunnan ELY-keskuksen lisäksi maaseuturahaston yritys- ja hanketukia myöntävät alueella toimivat Leader-ryhmät.

Leader-ryhmien kautta tuetuissa hankkeissa korostuivat erityisesti lasten- ja nuorten liikuntahankkeet. Kylissä rakennettiin ahkerasti myös lähiliikuntapaikkoja ja kunnostettiin yhteisöllisiä tiloja.

 

SATAKUNNAN ELY-KESKUKSEN MYÖNTÄMÄn tuen määrä YHT. 4,2 M€. Maatilainvestointien kokonaiskustannukset 19,2 M€.

 

Satakunnan ELY-keskus myöntää Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014¬-2020 mukaista EU:n maaseuturahaston tukea yrityksille, kehittämishankkeille sekä maatilainvestointeihin ja tilanpidon aloittamiseen. Meneillään olevan ohjelmakauden haut käynnistyivät keväällä 2015.

Satakunnan ELY-keskus tekee viranomaispäätökset 4 Leader-ryhmän (Ravakka, Karhuseutu, Pyhäjärviseutu ja Pohjois-Satakunta) hankkeisiin. Yhden ryhmän (Joutsenten reitti) viranomaispäätökset tekee Pirkanmaan ELY-keskus.  

Lisätietoja antavat:

Maaseutuohjelma, hanke- ja yritystuet:
Salme Pihlajamaa, salme.pihlajamaa@ely-keskus.fi  puh: 0295 022 012

Maatilainvestoinnit:
Katriina Rosvall, katriina.rosvall@ely-keskus.fi  puh: 0295 022 076