Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Vt 5 ja mt 18865, jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Kitkantie - Nissinvaarantie, Kuusamo

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on aloittanut liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetyn lain mukaisen tiesuunnitelman laatimisen jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamisesta valtatielle 5 ja maantielle 18865  välille Kitkantie - Nissinvaarantie. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Kuusamon kaupungin kanssa.

Valtatielle 5 suunnitellaan erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä Kitkantien liittymästä Nissinvaarantien liittymään ja edelleen Nissinvaarantien pohjoispuolelle Nissinjärventien liittymään saakka. Lisäksi valtatielle suunnitellaan jalankulku- ja pyöräilyliikenteen sekä hiihto- ja moottorikelkkaliikenteen yhteinen alikulkukäytävä Nissinvaarantien liittymän pohjoispuolelle. Jalankulku- ja pyöräilyväylä sijoittuu osin vanhan valtatien linjaukselle ja sen rakentamisessa hyödynnetään vanhan tien rakenteita.

Hankkeen tavoitteena on liikenneturvallisuuden sekä jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien parantaminen. Lisäksi tavoitteena on moottorikelkkailu- ja latureittien turvallisuuden parantaminen valtatien risteämisten kohdilla.

Suunnittelutyö käynnistetään kesäkuussa 2019. Hankkeesta pidetään kansalaisille tarkoitettu yleisötilaisuus syksyllä 2019, josta ilmoitetaan erikseen. Tiesuunnitelma valmistuu lokakuussa 2019, jonka jälkeen se lähetetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetyn lain mukaiseen käsittelyyn. Tässä käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta ja Kuusamon kaupungilta. Ennen lausunnon antamista kaupunki asettaa tiesuunnitelman nähtäville, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus suunnitelmasta (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 § ja valtionneuvoston asetus maanteistä 3 §).  Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Traficom antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen.

Hankkeesta laaditaan tiesuunnitelman valmistumisen jälkeen erillinen rakennussuunnitelma, joka valmistuu kevättalvella 2019. Hankkeen rakentaminen on mahdollista aloittaa sen jälkeen, kun Traficom on antanut tiesuunnitelmasta hyväksymispäätöksen ja hankkeelle on olemassa rahoitus.

Hankkeen rakennuskustannusarvio on noin 2,0 milj. euroa (alv 0 %). Hanke pyritään toteuttamaan lähivuosien aikana. Hanke voidaan toteuttaa vaiheittain ja lopullinen toteuttamislaajuus päätetään suunnittelutyön aikana.

Lisätietoja:

Tie- ja rakennussuunnitteluvastaava Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Yhdyskuntatekniikan insinööri Jukka Väisänen puh. 0400 420 432, Kuusamon kaupunki
Projektipäällikkö Jouni Heikkilä, puh. 040 575 9787, Sitowise Oy


Alueellista tietoa