Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Sidosryhmät ovat tyytyväisiä Kainuun ELY-keskuksen ja TE-toimiston toimintaan (Kainuu)

Sidosryhmien tyytyväisyys Kainuun ELY-keskuksen toimintaan oli erittäin hyvällä tasolla (4,05).

Vastaajat olivat erityisen tyytyväisiä Kainuun ELY-keskuksen asiantuntijoiden tavoitettavuuteen, osaamiseen sekä toimintatapoihin.

Kainuun ELY-keskus nähtiin aktiivisena, asiantuntevana, joustavana, yhteistyötaitoisena ja helposti lähestyttävänä kumppanina.

Sidosryhmien tyytyväisyys Kainuun TE-toimiston toimintaan oli myös erittäin hyvällä tasolla (3,97).

Vastaajat olivat erityisen tyytyväisiä Kainuun TE-toimiston asiantuntijoiden osaamiseen ja tavoitettavuuteen. Kainuun TE-toimisto nähtiin aktiivisena, asiantuntevana ja osaavana, yhteistyötaitoisena ja helposti lähestyttävänä kumppanina.

Kehittämisehdotuksia ELY-keskuksen ja TE-toimiston toiminnan kehittämiseen

Sidosryhmien vastauksista nousi myös kehittämisehdotuksia. Vastauksissa toivottiin vieläkin laaja-alaisempaa yhteistyötä, vuoropuhelua ja verkostoitumista sidosryhmien kanssa.

"Olemme tunnistaneet, että asiakkaiden palvelu ja aluekehittäminen vaatii yhä enemmän ja tiiviimpää verkostoyhteistyötä. Verkostotyön kehittäminen on nostettu yhdeksi strategiseksi painopisteeksi Kainuun ELY-keskuksessa" ylijohtaja Jaana Korhonen toteaa.

TE-toimiston toiminnan kehittämisehdotuksista nousi esille jalkautuminen ja käytännönläheisempi yhteistyö yritysten kanssa sekä paikallisten verkostojen rakentaminen ja alueellinen yhteistyön lisääminen.

"Käynnistämme keväällä RekryKainuu -live hankkeen, jonka puitteissa tiivistämme yhteistyötä alueen yrityksiin, jotka hakevat työvoimaa. Yhteinen päämäärämme on löytää osaavia työntekijöitä" kertoo johtaja Tiina Veijola.

ELY-keskusten ja TE-toimistojen sidosryhmille toteutettiin lokakuussa kysely, joka kohdistui palveluntuottajille, viranomaiskumppaneille sekä ohjaaville tahoille. ELY-keskusten osalta tutkimus valmistui viidennen kerran, TE-toimistojen osalta vastauksia oli käytettävissä nyt ensimmäistä kertaa.

Lisätietoja

Ylijohtaja Jaana Korhonen, Kainuun ELY-keskus p.0295 023 560 

Johtaja Tiina Veijola, Kainuun TE-toimisto p. 0295 039 116 

 


Alueellista tietoa