Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus maaliskuu 2019 (Kaakkois-Suomi)

Työttömien määrä laski maaliskuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta Kaakkois-Suomen kaikissa seutukunnissa ja kunnissa. Etelä-Karjalassa työttömyys väheni enemmän kuin Kymenlaaksossa. Työttömien työnhakijoiden määrä Kaakkois-Suomessa väheni koko maata enemmän, 14,6 prosentin verran.  Koko maassa työttömiä oli 9,8 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pitkäaikaistyöttömiä oli kaakossa maaliskuun lopussa 32 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Nuorten työttömien määrä pieneni 6 prosentilla. Uusia avoimia työpaikkoja oli 8 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Kaakkois-Suomessa oli maaliskuun lopussa 15 261 työtöntä työnhakijaa, mikä on 2 602 henkilöä
(- 14,6 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kymenlaaksossa työttömiä oli 11,2 prosenttia ja Etelä-Karjalassa 19,2 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Koko maassa työttömänä oli 238 312 henkilöä eli 9,8 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden maaliskuussa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Kaakkois-Suomessa oli 11,2 prosenttia.

Työttömien määrä väheni kaikissa Kaakkois-Suomen seutukunnissa. Suhteellisesti kehitys oli suotuisinta Etelä-Karjalassa. Lappeenrannan seudulla työttömiä oli 971 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Imatran seudulla työttömien määrä pieneni 460 henkilön verran. Kymenlaaksossa vastaavat vähentymät olivat: Kotka-Haminan seutu - 598 henkilöä ja Kouvolan seutu - 573 henkilöä.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski maaliskuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikissa

Kaakkois-Suomen kunnissa, eniten Lappeenrannassa (- 850 henkilöä), Kouvolassa (- 505 henkilöä) ja Kotkassa (- 387 henkilöä). Myös Haminassa (- 163) ja Imatralla (- 339) lasku oli selkeää. Korkein työttömyysaste maaliskuun tilastoissa on Kotkassa (13,7 %) ja matalin Taipalsaarella (6,9 %).

Työttömien määrä vähentyi muissa paitsi alle 20-vuotiaiden ikäryhmissä. Alle 25-vuotiaiden työttömyys väheni kuudella prosentilla viime vuodesta. Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 17 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Työttömyys väheni edelleen kaikilla koulutusasteilla. Pelkän perusasteen tutkinnon suorittaneiden työttömien määrä väheni 19 prosentilla (- 868 henkilöä). Kaakkois-Suomessa ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa on lähes neljännes työttömistä eli noin 3 800 henkilöä.

Työttömyys väheni kaikissa ammattiryhmissä, eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmässä (- 485 henkilöä). Vähennys oli suurta myös palvelu- ja myyntityöntekijöillä (- 463 henkilöä).

Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden pitkäaikaistyöttömien määrä on edelleen laskemassa nopeasti. Pitkäaikaistyöttömiä oli maaliskuun lopussa 32 prosenttia (- 1 786 henkilöä) vähemmän kuin vuosi sitten.

Uusia avoimia työpaikkoja 8 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli maaliskuun aikana avoinna 2 498 uutta työpaikkaa. Uusia työpaikkoja oli 8 prosenttia (195 kpl) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työpaikkojen määrä kasvoi eniten Lappeenrannan seudulla (16 %).  Myös Kotkan (+ 10 %) ja Kouvolan (+ 8 %) seuduilla työpaikat lisääntyivät. Imatran seutukunnassa avointen työpaikkojen määrä laski 14 prosentilla. Valtakunnallisesti uusia avoimia työpaikkoja oli 15 prosenttia edellisvuotta enemmän. Alkuvuoden vuosivertailuissa on huomioitava kesätyöpaikkojen ilmoittamisajankohdan vuosittaiset vaihtelut.

Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin myyjille, toimisto- ja laitossiivoojille, avustaville keittiötyöntekijöille, puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjille sekä lähihoitajille.

Palveluissa olevien ja työllistettyjen määrät laskivat

Maaliskuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 8 147 henkilöä (- 1 %). Aktivointiaste oli 34,8 prosenttia. Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli noin 23 400, mikä on noin 2 700 henkilöä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Palkkatuella työllistettyjä oli maaliskuun lopussa yhteensä 1 664, kolme prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työllistetyistä 64 prosenttia oli yksityisen sektorin, 34 prosenttia kuntien ja 2 prosenttia valtion töissä.

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, maaliskuu 2019 (pdf, 2 Mt)


Alueellista tietoa