Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Järvi-Suomen ympäristönhoidon erityistarpeet syynissä Varkaudessa (Järvi-Suomi)

Noin 70 asiantuntijaa kokoontui perjantaina 22.3.2019 Varkauteen pohtimaan Järvi-Suomen maaseudun ympäristönhoidon erityistarpeita ja niiden ratkaisukeinoja. Mukana oli asiantuntijoita Etelä-Savon, Kaakkois-Suomen, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY-keskusten alueilta. Ennen ryhmätöitä tilaisuudessa kuultiin asiantuntija-alustuksia.

Tarja Haaranen, vesiensuojelun tehostamisohjelman päällikkö ympäristöministeriöstä, totesi erinomaisena asiana, että Järvi-Suomen alueella on lähdetty tekemään omaa ympäristöohjelmaa ja miettimään alueelle sopivia ympäristötoimenpiteitä. Haaranen korosti puhtaan veden merkitystä, ja että toimenpiteet tulee kohdentaa siten että vedet saadaan pysymään puhtaina. Haaranen painotti muiden muassa peltojen talviaikaista kasvipeitteisyyttä sekä peltomaan hyvää rakennetta ja toimivaa vesitaloutta hiilensidontaa edistävinä toimenpiteinä.

Johtava tutkija Perttu Virkajärvi Luonnonvarakeskuksesta totesi, että alueelle tyypillisen nautakarjatuotannon ympäristövaikutuksia on viime aikoina liioiteltu, sillä nurmenviljely kompensoi nautaeläinten päästöjä. Nautakarjan ravinnekierto on kokonaisuutena aiemmin tiedettyä parempi ja sitä on mahdollista edelleen kehittää.

Järvi-Suomen alueen ympäristönhoitotarpeita pohdittiin työpajan ryhmätöissä maatalouden ja metsätalouden sekä maaseudun muiden toimintojen osalta. Muita toimintoja ovat muun muassa matkailu, kalastus, asuminen ja virkistyskäyttö. Ryhmätöissä jatkojalostettiin ennakkokyselyssä esille tulleita yli tuhatta sisältöaihiota.

Kunkin maaseudun toiminnon osalta tarkasteltiin vesistö-, monimuotoisuus- ja ilmastovaikutuksia. Monessa ryhmässä pohdittiin ympäristö- ja liiketoimintanäkökulmien yhteensovittamista. Asialistalla olivat muun muassa karjanlanta, perinnebiotoopit, turvepellot, metsäojitukset, metsänkasvatusmenetelmät, puurakentaminen, biokaasu, rantarakentaminen, luonnonkalakannat, kestävä yhdyskuntarakenne sekä kansalaisten ympäristö- ja ilmastotietoisuus. Monessa asiassa ympäristönhoidolla ja liiketoiminnalla nähtiin yhteisiä etuja.

Työpajan tulokset palvelevat suoraan Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman sisällöntuotantoa. Ohjelmalla haetaan vaikuttavia keinoja alueen erityisten ympäristönhoitotarpeiden ratkaisemiseksi, sekä elinkeinotoimintaa että ympäristönhoitoa hyödyttämiä toimintamalleja ja alueen vetovoimaisuuden vahvistamista. Puhdas ympäristö on alueen yhteinen etu. Ohjelman on määrä valmistua vuoden 2019 aikana.

Maatalous ja vesistökuormitus -ryhmä keskustelemassa karjanlannan hallinnasta ja hyödyntämisestä. Kuva: Tiina Juden.

Linkit:

Lisätietoja:

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja Maija Puurunen, p. 0295 024 074, maija.puurunen(at)ely-keskus.fi

 


Alueellista tietoa