Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Maidontuotanto kasvoi Kainuussa lähes miljoona litraa tilojen vähentymisestä huolimatta (Kainuu)

Vuonna 2018 Kainuussa lähetettiin maitoa meijeriin 194 tilalta yhteensä 64 045 107 litraa. Lähetetty maitomäärä on lisääntynyt 991 000 litraa (1,6 %), vaikka maidonlähettäjiä on 14 tilaa vähemmän kuin edellisenä vuonna 2017.

Rakennemuutos Kainuun lypsykarjatiloilla on ollut rajua. Tilakohtainen lähetty maitomäärä keskimäärin on vuonna 2018 noussut 330 000 litraan edellisestä vuodesta 2017. Tilakohtainen keskituotos on noussut viisinkertaiseksi kahdessakymmenessä vuodessa.

Vuonna 2018 meijeriin lähetetty maitomäärä kasvoi Puolangalla lähes miljoona litraa, joka yhdessä kunnassa on todella huomattava nousu. Sotkamossa nousua oli 504 000 litraa, Suomussalmella 106 000 litraa ja Ristijärvellä 63 000 litraa. Maidontuotanto laski eniten Hyrynsalmella 450 000 litraa, joka on myös huomattava lasku yhdessä kunnassa. Kuhmossa lasku oli 197 000 litraa, Paltamossa 26 000 litraa ja Kajaanissa 8 000 litraa. 

Puolangalla tilakohtainen maidon keskituotos vuonna 2018 oli yli kaksinkertainen (763 000 litraa) verrattuna koko Kainuun vastaavaan maitomäärään. Määrä on koko valtakunnan huippua. Alhaisimmillaan tilakohtainen keskituotos oli Hyrynsalmella ja Paltamossa.

Vaikka maitomäärä on kasvanut, tuottajien määrä on vähentynyt. Joulukuussa 2018 Kainuussa oli 178 maidontuottajaa. Tuottajia oli 16 (8,2 %) vähemmän kuin joulukuussa 2017. Joulukuussa 2017 Kainuussa oli 194 tuottajaa. Tuottajia oli 15 (7,2 %) vähemmän kuin joulukuussa 2016.

Eniten maidontuotannosta luopuneita tiloja vuonna 2018 oli Hyrynsalmella (6 maidontuottajaa ja ero edelliseen vuoteen -27,3 %), Suomussalmella (5 maidontuottajaa ja ero edelliseen vuoteen verrattuna -19,2 %), Sotkamossa 3 maidontuottajaa ja Paltamossa ja Puolangalla 1 maidontuottaja.

Yhteenvetoa maidontuotannon tilanteesta ja sen kehittymisestä:

Kainuun ELY-keskuksen tavoitteena on säilyttää litramääräinen maidontuotanto nykyisellä tasolla, joka saavutettiin vuonna 2018. Kokonaismaitomäärä ei laskenut edelliseen vuoteen verrattuna ja se saavutettiin maidontuotannosta luopuvista tiloista huolimatta, mikä tarkoittaa sitä, että maidontuotantoa jatkaneet tilat ovat kehittäneet tuotantoaan.

Maidontuotannon kuntakohtaisista nousuista ja laskuista huomaa, että kehittyneet maatilat ovat kehittäneet tuotantoaan lisää ja osa tiloista on joutunut luopumaan maidontuotannosta. Monella pienemmällä maatilalla ei ole ollut jatkajaa tiedossa ja se on hidastanut tilan kehittämistä.

Sukupolvenvaihdosten kannalta on eduksi ja tärkeää, että tilan kehittämistoimenpiteet suunnitellaan ja päätetään yhdessä mahdollisten jatkajien kanssa, vaikka sukupolvenvaihdokseen olisi vielä aikaa useita vuosia. Näin jatkaja saadaan kasvamaan ja sitoutumaan tilaan. Kehittyneet maatilat tekevät päätöksiä yrittäjämäisesti ja kehittävät tuotantoaan tilan lähtökohdista käsin.

Jatkavien tilojen on edelleen voimakkaasti kehitettävä tuotantoaan, jotta maidontuotannon litramäärä pysyy nykyisellä tasolla. Myös sukupolvenvaihdokset ovat erittäin tärkeitä maidontuotannon ja maatalouden jatkuvuuden kannalta.

Meijerin tilittämä maidon tuottajahinta ilman tukia oli vuonna 2018 keskimäärin 0,38 €/litra kuten myös vuonna 2017. Kainuulaiset maidontuottajat ovat ammattitaitoisia ja osaavia maatilayrittäjiä ja tulevat menestymään myös tulevaisuudessa. Maidontuotanto on Kainuun maatalouden selkäranka.

Liitetaulukot:

Lähteet: Osuuskunta ItäMaito, Osuuskunta Pohjolan Maito

Lisätietoja:

yritysasiantuntija Eeva Heikkinen, Kainuun ELY-keskus, 0295 023 539, eeva.heikkinen@ely-keskus.fi


Alueellista tietoa