Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Marraskuussa 2 700 työtöntä työnhakijaa vähemmän kuin vuosi sitten (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Hämeen ELY-keskuksen kuntien alueella oli marraskuun lopussa 17 242 työtöntä työnhakijaa. Se on 2 684 vähemmän (-13 %) kuin vuosi sitten. Lokakuusta työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 118 henkilöllä. Edellisen vuoden marraskuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä väheni Hämeen maakunnista Kanta-Hämeessä 987:llä (-13 %) ja Päijät-Hämeessä 1 697:llä (-14 %). Työttömiä työnhakijoita oli Kanta-Hämeessä marraskuun lopussa 6 557 ja Päijät-Hämeessä 10 685. Kuntatasolla työttömyys väheni vuodentakaisesta Hämeen kaikissa muissa kunnissa paitsi Hartolassa. Suhteellisesti nopeinta työttömyyden laskuvauhti edellisvuodesta oli Tammelassa (-23 %), Ypäjällä (-23 %) ja Sysmässä (-23 %). Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksesta.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli marraskuun lopussa 5 573, mikä on 1 540 vähemmän (-22 %) kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 7 013 eli 1 227 vähemmän (-15 %) kuin vuosi sitten. Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 139 vähemmän (-6 %) kuin edellisvuoden marraskuussa eli yhteensä 2 209.

Kokoaikaisesti lomautettuna oli marraskuun lopussa 692 henkilöä, mikä on 144 enemmän kuin kuukautta aiemmin. Edellisestä vuodesta lomautettujen määrä väheni 123:lla (-15 %). Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli marraskuun lopussa 369, mikä on 68 vähemmän (-16 %) kuin vuosi sitten.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeessä marraskuun lopussa 9,9 %, mikä on 1,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten. Matalimmat työttömyysasteet olivat Lopella (4,7 %), Hausjärvellä (5,6 %) ja Hattulassa (5,7 %) ja korkeimmat Heinolassa (12,7 %) ja Lahdessa (12,7 %). Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli Hämeessä marraskuussa 13,6 % ja ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta 21,4 %.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski marraskuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Pirkanmaalla (-24 %), Pohjanmaalla (-20 %), Kaakkois-Suomessa (-18 %), Kainuussa (-18 %) ja Pohjois-Pohjanmaalla (-18 %).

TE-palveluiden piirissä olleista 46 prosenttia opiskelemassa

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Hämeessä TE-toimistoon marraskuun aikana 2 542, mikä on 201 enemmän (9 %) kuin edellisvuonna. Uusia avoimia työpaikkoja oli eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden, asiantuntijoiden ja rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmissä. Kaikkiaan TE-toimistossa oli marraskuussa avoinna 5 302 työpaikkaa, mikä on 800 enemmän (18 %) kuin vuosi sitten. Marraskuussa täytettiin kaikkiaan 1 502 työpaikkaa, joista 55 prosenttia TE-toimiston hakijalla.

TE-palveluiden piirissä oli marraskuun lopussa 9 164 henkilöä, mikä on lähes saman verran (+26) kuin vuotta aiemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu. Palveluissa olevien määrä kasvoi edellisvuodesta kuntouttavassa työtoiminnassa ja työvoimakoulutuksessa. Muissa TE-palveluissa olevien määrä oli edellisvuotta pienempi. Eniten väheni valmennuksessa ja työllistettynä olevien määrä. Palveluissa olleista kaikkiaan 4 187 henkilöä (46 %) oli opiskelemassa joko omaehtoisessa opiskelussa tai työvoimakoulutuksessa.

Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli Hämeessä marraskuun lopussa 26 406. Tämä on 2 658 vähemmän kuin vuosi sitten. Laajan työttömyyden lasku johtui työttömien työnhakijoiden määrän vähentymisestä, sillä palveluissa olevien määrä kasvoi hieman.

Lisätiedot: Hämeen TE-toimisto

Palvelujohtaja Pekka Voutilainen, puh. 0295 041 795
Palvelujohtaja Marja-Leena Muuri, puh. 0295 041 794
Palvelujohtaja Jaana Hokkanen, puh. 0295 041 564             

Katsauksen laati erikoissuunnittelija Sanna Paakkunainen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 159 Tietopalvelu: tilastot.hame(at)ely-keskus.fi

HUOM: www.temtyollisyyskatsaus.fi -sivusto ja Hämeen työllisyyskatsaussivu http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/hame.aspx  ovat toistaiseksi pois käytöstä.

Valtakunnallinen Työllisyyskatsaus löytyy pdf-tiedostona osoitteesta: www.tem.fi/Tyollisyyskatsaus


Alueellista tietoa