Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Mäntyharjun kemikaalionnettomuus: MTBE:n pitoisuudet Sarkavedessä alenemassa, ensimmäiset ennusteet valmistuneet ja talousveden jakelu laajenee (Kaakkois-Suomi ja Etelä-Savo)

Tulokset

Vesinäytteiden ottoa on jatkettu viikolla 19 Kinnin onnettomuusalueen ja Sarkaveden välisistä ojista, puroista ja lammista sekä Sarkavedestä ja Vuohijärvestä. Näytteitä otettiin sekä maanantaina 7.5.2018 että keskiviikkona 9.5.2018. Valmistuneiden analyysitulosten perusteella Sarkavedessä MTBE-pitoisuudet jatkavat alenemista. Myös Pajulammesta, jonka kautta vesi valuu Sarkaveteen, pitoisuudet alenevat edelleen. Vuohijärven pohjoisosassa pitoisuudet ovat viimeisimpien näytteenottokertojen tasolla tai hieman alentuneet. Vuohijärven eteläosassa havaittiin pieniä mittaustarkkuuden ylittäviä MTBE -pitoisuuksia.

Onnettomuuspaikalla toteutettiin maaperätutkimus 4.5.2018. Alueen maaperästä otettiin näytteitä kaivinkoneella tehdyistä koekuopista ja raskaalla monitoimikairalla yhteensä 14 pisteestä. Maaperätutkimuksen tulokset valmistuvat viikolla 20. Tulosten perusteella arvioidaan onnettomuusalueen maaperän nykytilaa ja alueella edelleen olevan MTBE:n määrää.

Jäät ovat lähteneet eikä järvien rannoilla ole todettu hajuhaittoja tai kalakuolemia. Onnettomuuspaikan lähellä ojissa haju on vielä havaittavissa. MTBE:n haju muistuttaa kynsilakan poistoaineen hajua.

Alustava ennuste ja toimenpiteet

Suomen Ympäristökeskus mallintaa MTBE:n leviämistä pintavesissä. Ennusteiden perusteella sekä Sarkaveden että Vuohijärven veden tila voisi palautua kesän aikana siten, ettei käyttörajoituksia enää olisi. Todelliseen pitoisuuskehitykseen vaikuttaa keskeisesti sääolosuhteet, erityisesti sadanta.

Tarkkailuohjelmaa päivitetään havaintojen perusteella jatkuvasti. Seuraavan kerran näytteitä otetaan ensi maanantaina 14.5.2018 ja tuloksista tiedotetaan viikolla 20. Näytteenottopisteiden sijainti ja valmistuneet tutkimustulokset on esitetty VR Groupin verkkosivuilla (http://www.vrgroup.fi/kinni) löytyvillä kartoilla. Kartat päivitetään, kun uusia tuloksia saadaan.

Haitan kestoon vaikuttaa se, ettei onnettomuuspaikan läheisyyteen padottu MTBE enää leviä ja haitta-aineen poistamiseksi tehdyt toimenpiteet onnistuvat. Onnettomuuspaikan lähelle rakennetussa patoaltaassa MTBE:tä on edelleen. Puhdistuslaitteisto patoaltaan veden puhdistamiseksi on saatu asennettua ja laitteiston sisäänajo on käynnissä. Veden käsittely päästään aloittamaan maanantaina 14.5.

Ojatauksenlammen vettä ilmastetaan voimakkaasti. Myös lampien välisissä ojissa on ilmastusta.  Mitä vähemmän uutta kuormitusta tulee lampien kautta Sarkaveteen, sen nopeammin haitta poistuu järvistä.  

Vedenkäyttösuositukset

Vaikka pitoisuuskehitys Sarkavedessä on suotuisa, ei vedenkäyttösuosituksia ole vielä muutettu. Pintaveden tai rantakiinteistöjen rantojen välittömässä läheisyydessä olevien kaivojen veden käyttöä ei suositella talous-, pesu- tai löylyvetenä seuraavilla alueilla:

  • Pajulampi
  • Sarkavesi Pajulammen korkeudelta Voikoskelle (=Sarkaveden eteläosa)
  • Vuohijärvi Voikosken ja Kinansaaren välisellä alueella eikä Kinansaaren itäpuolella Penttiniemeen asti

Uimista Pajulammessa ja Sarkaveden eteläosassa ei suositella.

Vastaavia käyttösuosituksia ei Vuohijärven eteläosiin esitetä, sillä MTBE-pitoisuudet ovat hyvin pieniä.  Mitään vettä ei kuitenkaan tulisi käyttää talous-, pesu- tai löylyvetenä, jos haju- tai makuhaittaa esiintyy.

Tällä hetkellä kaivovesiä tarkkaillaan onnettomuusalueen lähialueilla. Ramboll on yhteydessä kiinteistönomistajiin, mikäli kaivotarkkailua laajennetaan nykyisestä. Jos kaivovedessä on vieras haju tai maku, voi havainnosta ilmoittaa Rambolliin sähköpostitse ([email protected]) tai tekstiviestillä (0445182898).

MTBE ei kerry kaloihin eikä vesieliöihin, eikä Sarkaveden pitoisuuksilla ole vaikutusta kaloihin. Mikäli aistinvaraisissa ominaisuuksissa on kuitenkin jotakin poikkeavaa, ei kalaa kannata käyttää ravinnoksi.  MTBE ei kerry myöskään kasveihin, joten ranta-alueilla voidaan puutarhanhoitoa ja viljelyä jatkaa normaalisti.

Talousveden jakelua laajennettu

Talousvettä voi hakea seuraavista paikoista mainittuina kellonaikoina:

  1. Pajulampi: Mouhuntie 647, päivittäin klo 16-18
  2. Kuvala: Kuvalanranta 5, klo 18-19, viikonloppu 11-12
  3. Voikoski: Virransalmentie 1988, klo 17-19, viikonloppuisin 14-16
  4. Orilampi: Voikoskentie 198 (Kouvola), päivittäin klo 8-16

Taustaa

Onnettomuus tapahtui lauantaina 7.4., kun Mäntyharjun Kinnin seisakkeella tilapäisessä säilytyksessä ollut 50 junavaunun letka lähti tuntemattomasta syystä liikkeelle, ja yksi säiliövaunu törmäsi päätepuskimeen. Vaunu suistui raiteelta ja rikkoutui. Säiliössä oli 61 tonnia MTBE:tä, jota valui maahan 35 tonnia.

Lisätietoja:

ELY-keskuksen verkkosivut: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/mantyharju

VR:

VR Groupin verkkosivut: http://www.vrgroup.fi/kinni

VR:n palvelunumero 0203 32030 (ma-pe 8-18, la-su + juhlapyhät 10-14)

Etelä-Savon alue (Mäntyharju):

Ympäristöpäällikkö Hanna Pasonen, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, p. 044 794 4715, hanna.pasonen(at)mikkeli.fi

Terveystarkastaja Marko Nyyssönen, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, p. 044 794 5330, marko.nyyssonen(at)mikkeli.fi (talous/kaivovesi)

Ympäristönsuojelun asiantuntija Esa Rouvinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4228, esa.rouvinen(at)ely-keskus.fi

Kaakkois-Suomen alue (Vuohijärvi):

Hydrobiologi Jouni Törrönen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus (Vuohijärveä koskevat kyselyt), p. 0295 029 296, jouni.torronen(at)ely-keskus.fi

Ympäristöjohtaja Hannu Friman hannu.friman(at)kouvola.fi p. 020 615 7900

Ympäristöterveystarkastaja Piritta Lehtonen piritta.lehtonen(at)kouvola.fi p. 020 615 8005 (talous-/kaivovesi

 


Alueellista tietoa