Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

ELY-keskus paransi tieverkkoa koko maakunnassa (Keski-Suomi)

Kuluvana vuonna Keski-Suomen ELY-keskuksen toimeenpanemat tieverkon parannushankkeet ovat pääosin valmistuneet. Maanteitä päällystettiin 143 kilometriä ja sorateitä kunnostettiin 42 kilometrin matkalta. Mainittujen toimien lisäksi toteutettiin pari pienempää tienparannushanketta Uuraisilla ja Keuruulla sekä 15 siltakohdetta, joista suurin hanke on edelleen jatkuva Vuonteensalmen uuden sillan rakentaminen Laukaassa. Myös valaistusta uusittiin valaisu- ja energiatehokkaampiin ratkaisuihin.

Rahaa hankkeisiin on kulunut yhteensä noin 20 miljoonaa euroa. Kohteet on valittu tarkan harkinnan ja etukäteissuunnittelun pohjalta.

– Kun kohteita on mietitty, niissä on painotettu tänä vuonna päättyvän korjausvelkaohjelman osalta etenkin elinkeinoelämän tarpeita. Muita kriteerejä ovat tieverkon kunto, liikenneturvallisuus ja liikennemäärä. On pakko priorisoida hyvinkin tarkasti, koska käytettävissä olevat rahat eivät riitä läheskään kaikkien toimenpiteitä tarvitsevien kohteiden samanaikaiseen kunnostamiseen, toiminnanohjauspäällikkö Tiina Lamminmäki toteaa.

Päällystystyöt näkyvintä osaa toiminnassa, Vuonteensalmen ja Akkalan sillat pitkäkestoisimpia

Kuluneena kesänä tiellä liikkujille näkyvin urakka oli Vt 9:n päällystystyö välillä Kanavuori – Niemisjärvi. Jo paikoitellen huonoksi päässyt osuus muuttui jälleen ajomukavuudeltaan ensiluokkaiseksi.

– Tienkäyttäjän linjan kautta kansalaiset antoivat tälle osuudelle jo aika reipasta palautetta ja tiesimme toki itsekin, että se vaatii kunnostusta. Köyhän miehen ensiapuna osuutta oli paikkailtu jo pitkin matkaa, mutta nyt se oli pakko lopulta uusia kokonaan, projektipäällikkö Markus Simonen kertoo.

Sorateiden kantavuutta on parannettu muun muassa ajamalla karkeampaa soraa teiden rakenteisiin sellaisissa kohdissa, joiden on inventointien perusteella tiedetty kärsivän voimakkaasta routimisesta. Tehdyllä työmäärällä on poistettu yli 7 % Keski-Suomen kelirikkoalttiista kohteista.

– Näitä töitä tehdään ennen kaikkea siksi, että raskas kalusto pääsisi kulkemaan myös kelirikkokaudella. Se on esimerkiksi lypsykarjatilalle äkkiä katastrofi, jos maitoauto ei pääse noutamaan tavaraa, ylläpitovastaava Eino-Matti Hakala konkretisoi.

Siltatyömaista suurin on Vuonteensalmen uuden sillan rakennustyö, joka toteutetaan niin sanotulla korjausvelkarahalla.

– Maantie 640 on tärkeä raskaan liikenteen varayhteys, jos Vaajakosken kohta jostain syystä olisi pois pelistä. Uuden sillan myötä painorajoitukset poistuvat. Sillan on tarkoitus valmistua elokuuhun 2019 mennessä, yksikön päällikkö Janne Jaatinen mainitsee. 

Toinen iso siltaurakka on Akkalan sillan kunnostustyö Jyväskylässä. Sen ensimmäinen osa valmistui loppuvuodesta. Työ jatkuu ensi kesänä, jolloin kunnostetaan Vaajakosken moottoritien ylittävä osuus. Siltatyömaa aiheuttaa valitettavasti haittaa liikenteelle, mutta rakenteiden kunnostaminen on todettu välttämättömäksi. 

Vuoden aikana on uusittu noin 190:n sillan ja alikulkukäytävän valaistusta. Maanteille on rakennettu täysin uutta valaistusta kolme kilometriä ja saneerattu saman verran vanhaa. Tänä vuonna on tehty myös maakaapeleiden sijaintikartoituksia sekä ikäkartoitettu valaisinpylväitä.

Ensi vuoden kohteiden toteutumista varjostaa niukka rahoitus

Siltatyömaista toteutetaan varmuudella jo mainittu Akkalan toinen vaihe sekä pienempi siltakohde Hoholla, mutta muilta osin urakat ovat rahoituksen epävarmuuden vuoksi avoinna. Myös päällystystöissä joudutaan niukalle linjalle, sillä uutta päällystettä tullaan ensi kesänä laskemaan tämänhetkisen rahoituksen mukaan vain vajaan 70 kilometrin matkalle. Sorateiden osalta ainoastaan kaikkein pahimmassa kunnossa oleviin kohtiin voidaan puuttua.

Kuluneen korjausvelkaohjelman avulla tiestön kunnon heikkeneminen saatiin pysäytettyä, mutta nykytason säilyttämiseksi ja korjausvelan lyhentämiseksi tarvittaisiin merkittäviä lisäpanostuksia. ELY-keskuksella on ennakoivasta suunnittelutilanteesta johtuen valmius käynnistää nopeastikin uusia hankkeita, mikäli niille myönnetään rahoitus.

Tiedotamme vuoden 2019 kohteista vielä tarkemmin ensi vuoden aikana.
 


Alueellista tietoa