Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Uudenmaan vesistöt paikoin tulvalukemissa jo yli kaksi kuukautta (Uusimaa)

Syksyn runsaat sateet ovat pitäneet Uudenmaan jokien ja järvien vedenpinnat tavanomaista huomattavasti korkeammalla lokakuun alkupuolelta saakka. Osalla vesistöalueista, esimerkiksi Espoonjoen Pitkäjärvellä ja Kirkkojärvellä sekä Siuntionjoen yläjuoksulla, vedenpinnat ovat olleet yhtäjaksoisesti tulvarajan yläpuolella yli kaksi kuukautta. Kaikilla muillakin vesistöalueilla vedenpinnat ovat pääsääntöisesti olleet tulvalukemissa. Ajoittaiset runsaammat sateet ovat nostaneet vedenpintoja kevättulvien tasolle. Jokiuomissa on monin paikoin ollut puolenkymmentä erillistä tulvahuippua.

Uudenmaan alueella on satanut lokakuun alusta 360-390 mm, Nuuksion mittausasemalla jopa yli 440 mm. Tavanomaisesti loka-joulukuun välisenä aikana sadanta on noin 200 mm.

Jatkuva tulva on aiheuttanut alavimmille pelto- ja metsäalueille huomattavaa vettymishaittaa. Myös joitakin yksityisteitä on ollut veden alla haitaten asukkaiden liikkumista ja puun korjuuta. Erityisesti näin on käynyt pienten järvien rannoilla esimerkiksi Mäntsälän Isojärven alueella. Järvien laskuojat ovat saattaneet vuosien saatossa tukkeutua kasvillisuuden vaikutuksesta ja niiden vedenvälityskyky ei enää riitä runsaille vesimäärille.

Karjaanjoen vesistöalueella Hiidenveden ja Lohjanjärven vedenpinnat ovat tällä hetkellä kevättulvalukemissa. Väänteenjoen säännöstelypadon luukut ovat täysin auki ja ne jouduttaneen pitämään auki Hiidenveden kevättulvahuipun jälkeiseen aikaan saakka. Lohjanjärven vedenpinta on ylittänyt ajankohdan säännöstelyrajan ja juoksutus Mustionjokeen on luvan mukaisessa maksimiarvossaan 50 m3/s. Tulvajuoksutus jatkuu ainakin tammikuun puoliväliin saakka.

Vedenpinnat ovat kääntyneet keskiviikon ja torstaiaamun aikana uudelleen lievään nousuun sateiden ja osin lumen sulamisen takia. Lähipäivinä lämpötila laskee jonkin verran pakkaselle ja sateetkin jäävät melko vähäisiksi, mikä kääntää vedenpinnat laskuun. Järvien osalta vedenpintojen palautuminen normaaliksi kestää useita viikkoja.

Lisätietoja:
Kari Rantakokko, p.  295 021 453, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Alueellista tietoa