Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Jyräänkosken pohjapato valmis (Kaakkois-Suomi)

Jyräänkosken pohjapato Kouvolan Valkealassa on saatu valmiiksi. Uusi 80 metriä pitkä pato on toteutettu suunnitelman ja luvan mukaisesti ja vanha säännöstelypato on purettu. Urakoitsija teki työt sovitussa aikataulussa.

Pohjapato on toteutettu siten, että se näyttää mahdollisimman luonnonmukaiselta koskelta ja että kalat pystyvät lisääntymään ja nousemaan padon ohi. Vaellusesteen poistuminen on merkittävää etenkin taimenen elinkierron kannalta.

Vettä kuin kevättulvassa

Vettä on nyt Valkealan reitillä paljon ja vesimäärä vastaa keskimääräistä kevättulvaa. ELY-keskus on tarkastanut Karhulanjärven ja Haukkajärven vedenkorkeudet suhteessa vallitsevaan vesitilanteeseen. Virtaamamittausten ja vedenkorkeuksien perusteella on voitu todeta, että pato purkaa vettä suunnitellusti ja järvien vedenkorkeudet vastaavat entistä tilannetta, kun ottaa huomioon suuren vesimäärän. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksella ja Kymenlaakson virkistysalueyhdistyksellä on suunnitelmat siitä, kuinka kanoottien ohisiirtoa voidaan helpottaa kesällä 2018.

Kustannukset kurissa

Hankkeen arvonlisäverottomat kustannukset olivat noin 270 000 €. Työn aikana ei ilmennyt merkittäviä kustannuksiin vaikuttavia vaikeuksia. Maa- ja metsätalousministeriön rahoitus hankkeelle oli noin 178 000 €, Kouvolan kaupungin rahoitusta oli noin 40 000 € ja Varsinais-Suomen ELY-keskus käytti hankkeeseen 60 000 € Kymijoen yläosan voimalaitosten kalatalousmaksuvaroja. Rakennuttaja ja vesilain mukaisen luvan haltija on Kepsu-,Haukka-, Rapo-, Karhulan- ym. järvien laskuhankkeen järjestely-yhtiö, rakennuttajakonsulttina toimi kouvolalainen Insinööritoimisto  Suunittelukide Oy ja pääurakoitsijana toimi RAPinsto Oy Outokummusta.

Lisätietoja:

  • Kepsu-, Haukka-, Rapo-, Karhulan- ym. järvien laskuhankkeen järjestely-yhtiö,
    Veli-Matti Vilko, p. 040 511 3307
  • Insinööritoimisto Suunnittelukide Oy, Harri Keskinen, p. 0401 877 340
  • Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Visa Niittyniemi, p. 0295 029 260
  • Varsinais-Suomen ELY-keskus/kala-asiat, Vesa Vanninen, p. 0295 029 095

Alueellista tietoa