Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Iin Palokankaan tuulivoimapuiston YVA-selostus vireille (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Iin Palokankaan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. TuuliWatti Oy on toimittanut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen arviointiselostuksen, joka koskee Palokankaan tuulivoimapuiston toimintaa. TuuliWatti Oy suunnittelee Iin kuntaan Olhavan kylän pohjoispuolelle Palokankaan tuulivoimapuistoa. Suunniteltu tuulivoimapuisto sijoittuu Olhavan, Nybyn ja Myllykankaan tuulivoimapuistojen yhteyteen. Hankealueen koko on noin 830 hehtaaria ja alue on Tornator Oyj:n ja yksityisen maanomistajan omistuksessa. Alueelle suunnitellaan enintään 12 uuden tuulivoimalan rakentamista.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä 6.6. - 4.8.2017 virka- tai aukioloaikoina Iin kunnassa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu) sekä sähköisenä osoitteessa www.ymparisto.fi/palokankaantuulivoimapuistoYVA.

YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään torstaina 15.6.2017 klo 18.00 Merihelmessä osoitteessa Rynkyntie 9, 95100 Kuivaniemi. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu alkaen klo 17.30.

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Kannanotot tulee esittää viimeistään 4.8.2017 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle: PL 86, 90101 OULU, tai mieluiten sähköpostilla osoitteeseen [email protected]. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta 4.10.2017 mennessä.

Lisätietoja:

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Jari Määttä, puh. 029 503 8384
Hankkeesta vastaa TuuliWatti Oy, c/o St1 Oy, Hannu Kemiläinen, puh. 010 557 4753 ja Antti Kettunen, puh. 010 557 2600
YVA-konsulttina toimii FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Leila Väyrynen, puh. 040 541 2306 ja Minna Tuomala, puh. 040 555 8674.


Alueellista tietoa