Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2017 - 2021 on valmistunut (Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu)

Tienpidossa tekemisen meininkiä

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2017 – 2021 on valmistunut. Suunnitelmassa on esitetty tienpidon ja liikenteen toimintalinjat suunnittelukaudella. Lisäksi suunnitelma sisältää kuluvan vuoden merkittävimmät työkohteet sekä osan tulevista investointihankkeista.

ELY-keskus panostaa suunnitelmakaudella edelleen korjausvelan pysäyttämiseen, tiestön päivittäisen liikennöitävyyden turvaamiseen, pääteiden ylläpitoon, liikenneturvallisuuteen, liikenteen hallintaan ja joukkoliikenteen toimintakykyyn. Suunnitelmakaudella käynnistyy ELY-keskuksen toimialueella myös suuri kehittämishanke valtatie 4 välillä Oulu - Kemi. Lisäksi kaksi suurta kehittämishanketta, valtatien 8 Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit sekä valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu-Kajaani-Vartius jatkuvat.

Tienpidon rahoitusta on suunnitelmakaudella käytössä tavanomaista enemmän. Rahoitus koostuu ns. suurten investointien rahoituksesta sekä tienpidon normaalista vuosirahoituksesta. Tämä rahoitus on selkeästi tavanomaista korkeammalla tasolla, koska siinä on mukana peruskehyksen lisäksi vuosien 2016–2019 valtakunnallisten korjausvelka- ja perusväylänpidon lisäohjelmien erillisrahoitus. Lisäksi käytössä on vuosittain Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja kuntien rahoitusta sekä vuosina 2017 - 2019 Oulun seudulla MALPE-rahoitusta.

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2017–2021 löytyy ELY-keskuksen verkosivuilta www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa osiosta 'Liikenne' sekä tästä linkistä.  Suunnitelma julkaistaan sähköisessä muodossa, ja se sisältää runsaasti linkkien kautta aukeavaa lisämateriaalia tekstin ja
kuvien tueksi. ELY-keskus ottaa vastaan palautetta suunnitelmasta, palaute pyydetään lähettämään osoitteeseen: kirjaamo.pohjois-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi.

Lisätietoja: ylijohtaja Matti Räinä, puh. 0295 038 279 ja yksikön päällikkö Risto Leppänen, puh. 0295 038 262.

 


Alueellista tietoa