Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Bastukärrin kiviaineshankkeen ympäristövaikutuksia on selvitetty riittävästi (Uusimaa)

Rudus Oy:n Bastukärrin nykyinen toiminta-alue

Rudus Oy suunnittelee kiviaineisten otto- ja kierrätystoimintaa sekä maa-ainesten sijoittamista Bastukärrin alueelle Sipooseen. Sipoo on asemakaavoittamassa Bastukärrin työpaikka-alueen laajennusta, mikä edellyttää alueen louhintaa ja tasausta. ELY-keskuksen mukaan kiviaineshankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on toteutettu riittävällä tavalla. Kaikki toteutusvaihtoehdot aiheuttavat todennäköisesti pitkäaikaisia haitallisia vaikutuksia, jotka vähentävät lähialueen asukkaiden viihtyisyyttä.

Rudus Oy:n suunnitteleman hankkeen kokonaisala on noin 100 hehtaaria. Alueella on jo nyt kiviaineisten ottotoimintaa. Toiminta kestäisi useita kymmeniä vuosia.

ELY-keskus edellyttää, että jatkovalmistelussa korostetaan haittojen minimoimista. Esimerkiksi meluselvitystä tulee parantaa ja lähialueen talousveden saatavuus varmistaa. Maankäytön suunnittelussa tulee huomioida raskaan liikenteen kasvu erityisesti Keravantieltä.

Kirjoverkkoperhosen toukkapesä

Hanke ei merkittävästi heikennä Sipoonjoen Natura-alueen suojelun perusteena olevia suojeluarvoja, kun sade- ja sulamisvesien hallinta toteutetaan tehokkaasti.

Hankkeen toteutuksessa ja louhintajärjestyksessä on huomioitava suojellun kirjoverkkoperhosen säilyminen. Tämä tapahtuu noudattamalla YVA-arvioinnin aikana laadittuja erillisiä toimenpidesuosituksia ja seurantaohjelmaa. Toimenpiteisiin kuuluu mm. lajille sopivien elinolojen luomisesta lähialueelle.

 

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Leena Eerola, Uudenmaan ELY-keskus, 040 517 3414, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

 

Kuvat: Leena Eerola


Alueellista tietoa